Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Email: zupa.duvno[at]biskupija.md-tm.ba

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati; četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 19:00 sati

Kovači: 9:00 sati (nedjeljom i scetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:30 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 13. do 18. srpnja 2020.

 

Ponedjeljak

13.7.2020.

  Za †    Miju Krstanovića

  Za † † Juru Gadžu, Antuku Drmića te Ivu, Matu i Iku Ćurića i ost. ++

  Za † † Anicu, Iliju i Zvonku Krištu te Jozu Radoša

  Za † † Srećka Skočibušića, Dragicu Budimir te Ivu i Juru Rezu

  Za † † Jozu, Maru i Ivu Jakić te Nikolu i Miru Milić i ost. ++

Utorak

14.7.2020.

  Za †    Marka Pērića i ost. ++

  Za † † Milu(m), Antu i Jozu Malića

  Za †    Ljilju Stanić

  Za † † Stanka i Jelu Jurič

  Za †    Matu  Bokanovića

Srijeda

15.7.2020.

  Za † † Miju i Stipu Ćavara

  Za † † Ivana, Katu i Juru Pērića

  Za † † Marijana, Ružu i Janju Papić te Janju Kovačević

  Za †    Iliju Mladinu

  Za †    Ivu Jurič i ost. ++ iz ob.

Četvrtak

 

16.7.2020.

  Za † † Matu, Petra i Milu(ž) Delać

  Za †    Dominika Pejaka i ost. ++

  Za † † Nadu i Maru Zelić

  Za † † Antu, Tomu, Franu i Marka Kovču

  Za † † Juru i Ivana Papića

Petak

17.7.2020.

  Za † † Dragana Tomića i ost. ++ te Tihanu Duvnjak

  Za † † Jelu i Peru Nevistića i ost.++

  Za †    Maru Radoš

  Za † † Pavu, Milicu i ost. ++ iz ob. Babić

  Za † † Anđelka, Ivana i Anđu Krstanović

  Za †    Barbaru Fišer

Subota

18.7.2020.

  Za † † Maru Lučić

  Za † † Jakova Radoša i ost. ++

  Za † † Ivana, Maru, Branka i Zvonku Kovču te ost. ++

  Za † † Jozu, Nikolu i Anđu Perković

  Za † † Stjepana Šapinu

Ponedjeljak

13.7.2020.

  Za †    Miju Krstanovića

  Za † † Juru Gadžu, Antuku Drmića te Ivu, Matu i Iku Ćurića i ost. ++

  Za † † Anicu, Iliju i Zvonku Krištu te Jozu Radoša

  Za † † Srećka Skočibušića, Dragicu Budimir te Ivu i Juru Rezu

  Za † † Jozu, Maru i Ivu Jakić te Nikolu i Miru Milić i ost. ++

Utorak

14.7.2020.

  Za †    Marka Pērića i ost. ++

  Za † † Milu(m), Antu i Jozu Malića

  Za †    Ljilju Stanić

  Za † † Stanka i Jelu Jurič

  Za †    Matu  Bokanovića

Srijeda

15.7.2020.

  Za † † Miju i Stipu Ćavara

  Za † † Ivana, Katu i Juru Pērića

  Za † † Marijana, Ružu i Janju Papić te Janju Kovačević

  Za †    Iliju Mladinu

  Za †    Ivu Jurič i ost. ++ iz ob.

Četvrtak

 

16.7.2020.

  Za † † Matu, Petra i Milu(ž) Delać

  Za †    Dominika Pejaka i ost. ++

  Za † † Nadu i Maru Zelić

  Za † † Antu, Tomu, Franu i Marka Kovču

  Za † † Juru i Ivana Papića

Petak

17.7.2020.

  Za † † Dragana Tomića i ost. ++ te Tihanu Duvnjak

  Za † † Jelu i Peru Nevistića i ost.++

  Za †    Maru Radoš

  Za † † Pavu, Milicu i ost. ++ iz ob. Babić

  Za † † Anđelka, Ivana i Anđu Krstanović

  Za †    Barbaru Fišer

Subota

18.7.2020.

  Za † † Maru Lučić

  Za † † Jakova Radoša i ost. ++

  Za † † Ivana, Maru, Branka i Zvonku Kovču te ost. ++

  Za † † Jozu, Nikolu i Anđu Perković

  Za † † Stjepana Šapinu