Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Email: zupa.duvno[at]biskupija.md-tm.ba

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati; četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 19:00 sati

Kovači: 9:00 sati (nedjeljom i scetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:30 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 4. do 9. svibnja 2020.

 

Ponedjeljak

04.05.2020.

  Za † † Ivu(ž) i Jozu Skočibušića

  Za † † Maru i Barišu Žilića

  Za † † Ivanka(m), Anđu, Božicu i Evu Pašalić i ost. ++

  Za † † Matu, Ivana i Matiju Tadić

  Za †    Matu Bandića

Utorak

05.05.2020.

 

  Za †    Jakova Papića

  Za † † Marka, Ružu i Grgu Krištića

  Za † † Antu, Stipu i Anicu Drmić te ost. ++

  Za † † braću i sestre Ive Čuić

Srijeda

06.05.2020.

  Za † † Maru, Ivana i Zvonimira Madunića

  Za † † Iliju, Maru i Matijanu Vučemil

  Za † † Jozu, Marka i Stanu Jurič te ost. ++

  Za †    Ružu Baćak i ost. ++

Četvrtak

07.05.2020

  Za † † Pavicu, Ivu, Stojana i Svetu Ćavara

  Za † † Ružu, Stojana i Dominika Kelavu te Tadiju i Ružu Drmić

  Za † † Branka, Antu, Jozu, Katu i Anđu Perković te Tadiju i Ružu Drmić

  Za †    Nikolu Bakovića i ost. ++

Petak

8.05.2020.

  Za † † Antu i Jaku(ž) Ćavar

  Za † † Božicu, Marinu, Ivu i Jakova Đikića te ost. ++

  Za † † Matiju i Milu(m) Ćurića

  Za †    Josipa Tavru

Subota

9.05.2020.

  Za † † Lucu i Jozu Bakovića te ost. ++

  Za †    Franu Kneževića

  Za †    Maru Ćavar

  Za †    Dijanu Ivanković