Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Email: zupa.duvno[at]biskupija.md-tm.ba

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati; četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 19:00 sati

Kovači: 9:00 sati (nedjeljom i scetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:30 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 27. siječnja do 01. veljače 2020.

 

Ponedjeljak

27.01.2020.

  Za † † Lucu, Franu, Ivana, Zdravka i Anu Šimić

  Za †    Ivana Madunića Ćeru

  Za † † Janju i Stipicu Ćosića

  Za † † Ivana, Jozu i Anđu Krajina

  Za † † Ljubicu i Marka Mašića

Utorak

28.01.2020.

  Za † † Vlatka, Kristijanu, Jόzu(ž) i Franu Madunića te Anicu Radoš i ost. ++

  Za † † Ivu(ž), Iliju i fra Stipu Kureviju

  Za † † Antu i Jόzu(ž) Ivanković i ost. ++

  Za † † Ivana i Maru Ivanković i ost. ++

  Za †    Marijana Ćosića i ost. ++

Srijeda

29.01.2020.

  Za † † Ružu i Antu Nevistića te ost. ++

  Za † † Dragicu i Tomislava Petričušića, Janju Ćubelu i Ivu Ćuže

  Za † † Ivu(ž), Slavka, Matu i Antu Perkovića

  Za † † Juru i Ljubu Musić i Ivu(m) Miličevića

  Za † † Antu i Dragana Périća

Četvrtak

30.01.2020.

  Za †    Anicu Križanac

  Za † † Stipana Pērića i ost. ++

  Za † † Jozu, Anicu i Tomislava Tomasa

  Za † † Mandu i Božu Djakovića

  Za † † Ivana i Ivu Bilić te Maru i Vidaka Škegru

Petak

31.01.2020.

  Za † † Luku i Marka Landeku i ost.++

  Za † † Ivu i Ilu Juriča i ost. ++

  Za †    Anđu Grgić

  Za † † Stipana, Niku i Lucu Lučić te Ignacija i Koletu Protuđer

  Za †    Jozu Périća – Dodu

Subota

01.02.2020.

  Za † † Martina, Ivu, Ivana i Stipana Bakovića te Ružu Périć

  Za † † Stipu, Ružu, Božu i Miška Vučemila

  Za † † Saru i Ivana Grgića

  Za † † Antu, Klaru i Katicu Batinić

  Za † † Antu i Matiju Ljubičić te ost. ++