Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Email: zupa.duvno[at]biskupija.md-tm.ba

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati; četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 19:00 sati

Kovači: 9:00 sati (nedjeljom i scetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:30 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 16. do 21. prosinca 2019.

 

 

Ponedjeljak

16.12.2019.

  Za †    Dragicu Périć i ost. ++

  Za †    Mirka Papića

  Za † †Vladu, Ivu i Finku Kapetanović i ost. ++

  Za † † Ivana i Ljubu Jurič te ost. ++

  Za † † Pavla, Ivu(ž) i Dragana Krajinu

  Za † † Stanu i Marka Kureviju

Utorak

17.12.2019.

  Za † † Juru i Matiju Pērić i ost. ++

  Za †    Mladena Pačara

  Za † †Antu i Ružu Radoš

  Za † † Mandu, Marka, Ružu, Marijana, Pevu(m) i Mateška Tadića

  Za †    Marka Ćavara

  Za † † Ivana i Ružu Stanić

Srijeda

18.12.2019.

  Za †    Jozu Mašića

  Za † † Franu, Anu i Jozu Petrovića te ost. ++

  Za †    Vinka Gabrića iost. ++

  Za † † Sanju i Ivana Malića te Dragana Gudelja

  Za † † Maru, Marka, Slavka, Matiju i Anicu Jurič

  Za † † Marija, Jozu i Ivu(ž) Ćurković te Antu i Maru Perić

Četvrtak

19.12.2019.

  Za † † Maru i Petra Jerkića te ost. ++

  Za † † Milicu i Iliju Kotarca

  Za †    Ivana Lončara

  Za † † Ilu i Anđu Krišto te ost. ++

  Za †    Janka Zrnu

  Za † † Anđu, Matu i Milicu Bagić

Petak

20.12.2019.

  Za † † Ivana, Katu i Stipana Ramljaka te ost. ++

  Za † † Peru i Ružu Prljević te Ivana i Ilku Musić

  Za † †Anicu i Ivana Périća te ost. ++

  Za † † Tomu i Ružu Crnac te Antu i Bosu Kukić

  Za † † Jozu, Cvitana, Maru i Anicu Jurčević

  Za † † Zvonku, Barišu i Jelu Radoš te ost. ++

Subota

21.12.2019.

  Za †    Maru Akrap

  Za † † Anicu Krajina i Marka Gačića te ost. ++

  Za † †Marka, Ružu te ost. ++ iz ob. Nevistić

  Za † † Juru, Matiju i Pavu Papića te ost. ++

  Za †    Vinka Jurčevića

  Za †    Antuna Tonija Ergovića