Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 16. do 21. srpnja 2018.

 

Ponedjeljak

16.07.2018.

  Za † † Anđu, Tomu i Ivu Kovčo

  Za † † Dominika Baćka, Petra Miškića i ost. ++

  Za † † Jakova, Anđu, Antuku, Ivu i Matu Jurič

  Za † †  Marka, Franu, Milu, Jozu i Maru Milić

Utorak

17.07.2018.

  Za †    Dominka Pejaka i ost. ++

  Za †    Maru Bodružić i ost. ++

  Za †    Dragana Tomića

  Za † † Iliju, Ivu i Jandru Đerek

Srijeda

18.07.2018.

  Za † † Jakova i Slavu Radoša

  Za †    Miroslava Zrnu

  Za † † Anđelka, Ivana i Anđu Krstanović

  Za † † Mirka, Matiju i Anicu Baćak; Gojka, Maru i Stipana Beroša, te Anicu     Čečura

Četvrtak

19.07.2018.

  Za †    Stjepana Šapinu

  Za † † Juru i Ivana Papića

  Za † † Ivu, Stipu i Malinu Šandrk

  Za † † Ivana i Anđu Jakić i ost. ++

Petak

20.07.2018.

  Za †    Vinka Jurčevića

  Za †    Ružu Ančić i ost. ++

  Za †    Marijana Protuđera i ost. ++

  Za † † Ivicu i Milku Kraljević

  Za † † Ivana i Anđu Baković

  11:00 SATI: SV. ILIJA NA GRADINI (STIPANIĆI)

Subota

21.07.2018.

  Za †    Stjepana Markovića

  Za † † Ivana, Matiju, Ružu, Staku i Maru Tadić

  Za † † Stanu, Ljubu, Miru, Anđu i Jakova Marijanovića

  Za † † Anđu i Jozu Dodiga i ost. ++