Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 12. do 17. veljače 2018.

 

Ponedjeljak

12.02.2018.        

  Za †    Peru Crnca

  Za † † Anicu, Tomislava i Jozu Tomasa

  Za † † Damjana, Anu i Dragicu Križić

  Za † † Ivana, Maru i Vinka Baćak

  Za †    Vinka Šteku i ost. ++

  Za † † Anu, Antu i Ivana Madunića i ost.++

Utorak

13.02.2018.

  Za † † Katu, Iliju, Jozu i Ilku Ćurković

  Za † † Ivana i Maru Ćurković

  Za †    Dragutina Krivića i ost. ++

  Za † † Peru i Ilinku Papac

  Za † † Antu i Maru Tavra

  Za † † Jozu i Maru Krišto

Srijeda

14.02.2018.

Pepelnica

  Za †    Jozu Stanića

  Za † † Marka, Ružu i Žarka Pleića

  Za † † Maru, Milu i Jakišu Perković

  Za †    Maria Budimira i ost. ++

  Za † † Pavu, Kuzmana i Stanu Jurčević

  Za † † Stanu, Miju, Matu i Jozu Jurič i ost. ++

Četvrtak

15.02.2018.

  Za † † Maru, Ivana, Antu i Matu Tadića i ost.++

  Za † † Ivana i Stojku Krištu ost. ++

  Za † † Iliju, Janju i Dragicu Jurić

  Za † † Maricu i Aleksa Bakovića i ost. ++

  Za † † Nediljku i Ivana Rubića

  Za † † Jozu i Ivu Ćosić i ost. ++

Petak

16.02.2018.

  Za †    Iliju Dukića i ost. ++

  Za † † Tomislava, Jozu i Anđu Ćerdić

  Za † † Lucu i Nikolu Drmića

  Za † † Jozu i Janju Baćak

  Za † † Antu, Ivu, Jelu, Janju i Iliju Grgić

  Za †    č.s. Zdravku Tadić

Subota

17.02.2018.

  Za †    Franu Tomasa

  Za †    Antu Bakovića – Fantu

  Za † † Miška i Matu Bakovića, te Jozu i Ružu Pranjić

  Za † † Juru, Jaku, Ivu i Mišu Papić

  Za † † Ivana, Stipu i Matiju Nevistić

  Za †    Mirka Tadića