Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 11. do 16. prosinca 2017.

 

Ponedjeljak

11.12.2017.        

  Za †    Vladu Barbarića i ost. ++ iz ob. Barbarić i Kovčo

  Za † † Stanu i Antu Višića

  Za † † Stipu i Katu Petrović

  Za † † Evku i Grgu Krištića, te Mirjanu Generalić

  Za † † Ružu i Iliju Brigić

 Za † † Franu i Kaju Jurčević

Utorak

12.12.2017.

  Za † † Jaku i Ivana Miškića

  Za † † Božu, Ivana i Ivu Brigić

  Za † † Filipa i Katu Taterević

  Za †    Antu Ćavara

  Za † † Zdravka, Stanka i Anđelku Ćubela

 Za †    Nikolu Šiško i ost. ++

Srijeda

13.12.2017.

  Za †    Slavu Júrića i ost. ++

  Za † † Ivicu, Jagu i Jaku Lozančića i ost. ++

  Za † † Iliju, Stipu, Ivana i Franjku Baković i ost. ++ iz ob. Prljević

  Za † † Antića i Ljubu Ćavar

  Za † † Antu i Ivu Bagarić

 Za † † Davida, Ivu, Antu Majić i ost.++

Četvrtak

14.12.2017.

  Za † † Ivana, Jakova, Božu, Maru i Anicu Lerota

  Za † † Maru i Jozu Perkovića i ost. ++

  Za †    Antu Stanića i ost. ++

  Za † † Slavka, Tomu, Katu i Antonija Madunić

  Za † † Tomu i Anicu Pleić i ost. ++

 Za † † Petra i Milu Delać

Petak

15.12.2017.

  Za †    Vinka Bagarića i ost. ++

  Za † † Dragicu Perić i ost. ++

  Za † † Pavu, Ivu i Dragana Krajinu

  Za †    Matu Vidovića

  Za † † Marka, Dragicu i Marka Júrića

 Za †    Vladu Kapetanovića i ost. ++

Subota

16.12.2017.

  Za †    Mirka Papića

  Za † † Antu i Ružu Radoš i ost. ++

  Za † † Marka i Stanu Kurevija

  Za † † Juru i Matiju Perić i ost. ++

  Za † † Jozu, Anicu, Cvitana i Maru Jurčević

 Za † † Ivana i Ljubu Jurič i ost. ++