Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 13. do 18. studenog 2017.

 

Ponedjeljak

13.11.2017.

  Za † † Stipana, Jelu i Jakova Križanca i ost. ††

  Za † † Antu i Kaju Ćavar

  Za †    Jozu Milića i ost. †† iz ob.

  Za † † Pericu i Jozu Kutleša

  Za †    Ivana Sušilovića

  Za † † Božu, Ružu, Ivana, Vinka, Stipu i Juru Périć

Utorka

14.11.2017.

  Za †    Maru Križanac

  Za †    Božu Jurčevića i ost. †† iz ob.

  Za † † Zlatomira, Stipu i Katu Tadić i ost. ††

  Za † † Ivu (ž), Andriju i Iliju Đereka

  Za † † Matu i Ivu (ž) Stanić

  Za †    Jozu Miloša i ost. †† iz ob.

Srijeda

15.11.2017.

  Za † † Matu i Ružu Tavra

  Za † † Ivu i Iliju Périć

  Za † † Stipu, Ružu i ost. †† iz ob. Mašić

  Za †    Ivu Perković i ost. ††

  Za † † Marka i Stanu Kurevija

  Za † † Ivana i Maru Kurevija

Četvrtak

16.11.2017.

  Za †    Milicu Pušić

  Za † † Tadiju i Maru Jurčević, Matu i Anđu Ivančić i ost. ††

  Za † † Matu i Delfu Baćak, te Maru Vukadin

  Za †    Marka Mladinu i ost. †† iz ob.

  Za † † Slavku (ž) i Antu Ivankovića i ost. ††

  Za † † Vinka, Graciju i Marka Mašića

Petak

17.11.2017.

  Za † † Ivu i Filipa Perkovića

  Za †    Akvilinu Čamber

  Za †    Božu Jolića i ost. ††

  Za †    Marijana Ćosića i ost. ††

  Za †    Antu Tatarovića

  Za †    Antu Baćka

Subota

18.11.2017.

  Za † † Jakova, Katu, Cvitu i Matu Pašalić

  Za † † Jaku, Juru, Ivu (ž) i Mišu Papić

  Za † † Petra i Delfu Ivančić

  Za † † Ivana, Ružu i Anicu Mamić i ost. ††

  Za † † Antu, Ivana, Stipu, Jelu, Nikolu i Ilku Jurič

  Za † † Jozu, Anđu, Krunoslava i Katu Malekin