Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 26. lipnja do 01. srpnja 2017.

 

Ponedjeljak

26. 06. 2017.

        

  Za † † Karla, Anđu i Ivana Vukadina                              

  Za †    Gabru Ćosića                                

  Za †    Stojana Krištu i Ivonu Čičak i ost.++                       

  Za †† Petra i Dragu Stanić i ost.++                             

  Za † † Ivana, Jelu i Ivana Bagića             

 Za †   Ružu Perković i Ivu (ž) Bokanović  

Utorak

27. 06. 2017.

  Za †    Ivana Krstavnovića i ost.++        

  Za †    Dominika Gudelja i ost.++  

  Za † † Ivana, Miju i Božu Skočibušića  

  Za † † Katu i Antu Mateškovića         

  Za †† Matu, Zorku i Pericu Madunića 

  Za †† Ivu i Ivana Madunića i ost.++        

Srijeda

28. 06. 2017.

  Za †   Ivu (ž) Beljan               

  Za †    Patricija (m) Križanca                               

  Za † † Stanka, Jozu i Katu Ćulanić                       

  Za †   Andriju Cvitkovića; Matu i Milicu Škegro                                

  Za †† Ljubu i Branka Tomića                    

  Za †† Ivana i Ivu Križanac; Stipana, Maru, Mirka i Janju Škaro         

Četvrtak

29. 06 2017.

  Za †   Anđu Jurčević              

  Za † † Stipu, Pavu i Katu Jurič i ost.++                               

  Za † † Petra i Milu (ž) Mamić i ost.++                        

  Za †   Juru Pērića                             

                      

  09.00 - Za †Pavu (m) Pažina           

Petak

30. 06. 2017.

  Za †   Jaku (ž) Zvonar     

  Za †    Maru Radoš „Garu“           

  Za †    Antu Crnca        

  Za †   Antu Ćosića i ost.++ iz ob.  

  Za † † Graciju (ž), Juru i Kaju Jurčević           

  Za †† Ilu i Ivu (ž) Jurič i ost.++ iz ob.     

Subota

01. 07. 2017.

  Za † † Domu (ž) i Ivana Lončara                  

  Za † † iz ob. Karačić       

  Za †    Cvitu Križanac   

  Za †    Slavka Madunića

 11.00 sati: MISA ZA BRANITELJE

 18.00 sati: DEVETNICA SV. NIKOLI TAVELIĆU