Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 05. do 10. lipnja 2017.

 

Ponedjeljak

05. 06. 2017.

        

  Za † † Janju i Marka Tadića                          

  Za † † Marijana Milu (m) i Maru Radoš                             

  Za † † Ivana i Božu Miškića i ost.++                  

  Za †    Jozu Madunića i ost.++                         

  Za †† Franju, Lucu, Ivana, Zdravka i Anu Šimić          

 Za †† Jozu, Anđu, Matiju i Iliju Radoša i Matiju (ž) Žamarija

 Za †† Marka i Matiju (ž) Mašić

Utorak

06. 06. 2017.

  Za † † Stjepana Kovču - Stipića     

  Za †    Stjepana Malekina

  Za †    Ivana Krištu i ost.++

  Za †    Stipu – Mimu Radoša i ost.++     

  Za †† Ivana i Milu Ćosić; Veselku Cikoja i ost.++ 

 Za † † Peru i Ivu Krišto i ost.++ iz ob.     

Srijeda

07. 06. 2017.

  Za †† Antu, Marka i Matu Tadić           

  Za †    Mandu Baćak i ost.++                           

  Za † † Ružu, Mirka i Josipa Škaru                   

  Za †† Barišu i Maru Krajina i ost.++                         

  Za †† Iliju, Maru, Marka i Ljubicu  Radoš               

  Za †† Niku, Ivu i Ivana Sabljića; Božu i Maru Boščić       

Četvrtak

08. 06 2017.

  Za †    Dominika Baćka   

  Za † † Iliju, Katu, Ivana i ost.++ iz ob. Jurić      

  Za † † Katu i Ivana Bokanovića  

  Za †    Milana Sušilovića i ost.++   

  Za † † Jozu i Jaku Kolak i ost.++   

  Za †† Peru, Ivana i Józu-Jóku (ž) Radoš    

Petak

09. 06. 2017.

  Za †   Pavla Križanca  

  Za † † Maru i Tomu Križanca      

  Za † † Slavka i Peru Périća    

  Za †† Marka i Barišu Leticu i ost.++

  Za † † Antu–Tonu i Ljubu (ž) Baković     

  Za †    Krunu Alagušića

Subota

10. 06. 2017.

  Za † † Stjepana i Peru Papića i Ilku Perić              

  Za † † Ilku, Ivana i Ružu Pērić i ost.++   

  Za †    Zvonku Stipića  

  Za † † Antu–Tonu i Ljubu Baković      

  Za † † Božu i Mandu Djaković

  Za †    Tomu Ćavara