Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 22. do 27. svibnja 2017.

 

Ponedjeljak

22.05. 2017.

        

  Za † † Maru, Mandu i Veselka Stanića       

  Za † † Vida (m), Kaju, Ivana, Blaža i ost.++ iz ob. Kovačević    

  Za † † Maru Žilić, Anicu Miličević i Ivu (ž) Périć     

  Za †† Antu i Ružu Vučemil te Peru Matića      

  Za † † Iliju i Ivu (ž) Madunić i ost.++ iz ob.         

          

Utorak

23.05. 2017.

  Za † † Ivana i Ilku Jurič       

  Za † † Jozu Bagarića     

  Za † † Tadiju i Matiju Ljubičić      

  Za † † Matu, Maru i Jozu Musića; Jerku i Ivana Beljana      

  Za † † Filipu (ž) i Ćirila Perkovića   

  

Srijeda

24.05. 2017.

  Za † † Ljubu (ž), Ivana i Matiju Jurčević        

  Za † † Antu i Ružu Baković i ost.++          

  Za † † Iliju, Anicu, Ivana, Jozu i Miju Radoš  

  Za †† Ružu, Iliju i Ivu Skočibušić        

  Za †† Antu, Iliju, Matiju i Ludviga Leticu   

       

Četvrtak

25.05. 2017.

UZAŠAŠĆE

  07.30 sati – Za †† Jozu Šimića

  10.30 sati – Za †† Marka Ćavara i Jozu Mašića

  Širokovac (9 sati) Za †† Božu i Jozu (ž) Milić

  Stipanići (9 sati) – Za †† Martina, Antu i Anđu Krajina

  Kovači  (9 sati) – Za † Hedvigu Krišto 

Petak

26.05. 2017.

  Za †† Iliju, Anicu i Zvonku Krišto         

  Za † † Milicu i Pavu (m) i ost.++ iz ob. Babić       

  Za † † Peru i Ivu (ž) Krišto i ost.++ iz ob.    

  Za †† Matu i Ružu Pranjić i ost.++       

  Za † † Antu (Tonija), Iliju i Jozefinu Jurič     

     

Subota

27.05. 2017.

  Za † † Jozu (m) i Luku Bakovića       

  Za † † Božu, Ivana i Janju Križanac          

  Za †    Ivana Madunića „Ćeru“

  Za †    Antu Križanca „Ponorkića“       

 

10.00 sati: PRVA SVETA PRIČEST