Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Kućni mob.: +38763/422-488 (WhatsApp i Viber)

Email: samostan.tomislavgrad@gmail.com

Uredovno radno vrijeme radnim danom:

8:00-12:30 i 13:30-16:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati;

četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 18:00 sati

Kovači: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 23. listopada do 28. listopada 2023

                                                                                   MISE ZA POKOJNE

Ponedjeljak

23.10.2023.

  Za †    Stanu Ljubas

  Za † † Matu i Ivu Stanić

  Za †    Danicu Šola

  Za † † Antu, Matu, Slavka i Ivu Perković

  Za † † Marijana, Matiju, Jozu i Antu Kelava

  U 18:00 sati  Za † †  Ivana, Ivu i Iliju Perić

Utrak

24.10.2023.

  Za †    Slavka Madunića

  Za †    Ljubicu Dilber

  Za † † Maru, Zorku i Franu Sliško i Danicu i Juru Landeka i ost.++ iz ob.

  Za † † Filipa i Antu Zelić

  Za † † Ivu i Jozu Baković

  U 18:00 sati  Za † †  Maru, Matu i Matiju Kovačević

Srijeda

25.10.2023.

  Za †    Maru Sesar

  Za † † Ivu, Jelu i Stipana Križanac i Andriju i Maru Baćak

  Za † † Jozu i Maru Papić

  Za †    Jozu Juriča

  Za †    Peru „Pešu“ Perića i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Jozu, Maru i Jakova Papić i ost.++ iz ob.

Četvrtak

26.10.2023.

  Za † † Stojana, Ivu, Svetu i Pavicu Ćavar i Miru(m), Antu i Snježanu Ćurčić

  Za † † Veroniku, Anicu, Božu i Ivana Ćosića

  Za † † Maru, Matiju, Matu, Juru i Jozu Perković

  Za †    Stojana Radoša

  Za † † Evu, Miška i Ilu  Krišto

  U 18:00 sati  Za † †  Katu, Antu, Anđu i Miška Baćak i ost.++ iz ob.

Petak

27.10.2023.

  Za † † Stanu, Antu, Miška i Cvitu Baković

  Za † † Matu, Peru, Ivana i Ivu Krišto

  Za † † Tomislava Ljubičića i ost.++ iz ob.

  Za † † Tomislava, Antu, Matiju i Borisa(m) Ljubičić

  Za † † Tadiju, Tomu i Ivu Perić i Antića, Ljubu(ž) i Matu Ćavar i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Mišu, Ivu i Ivana Ćavar

Subota

28.10.2023.

  Za †    Anđu Šapina

  Za †    Marka Baćka

  Za †    Tomu Juriča

  Za † † Ivana i Ružu Lučić i Jakova i Anđu Pavlinović i Iliju Đereka

  Za † † Anđu, Kaju, Vida, Ivana, Blaža i Božu Kovačević