Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Email: zupa.duvno[at]biskupija.md-tm.ba

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati; četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 19:00 sati

Kovači: 9:00 sati (nedjeljom i scetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:30 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 15. do 20. veljače 2021.

 

Ponedjeljak

15.2.2021.

  Za †    Marija Budimira

  Za †    Marka Pleića i ost.++

  Za † † Maru i Ivana Tadića i ost.++

  Za † † Ivu(ž) i Jozu Bakovića

  Za † † Božu, Ivu(ž) i Matu Boškića

Utorak

16.2.2021.

  Za † † Tomislava, Jozu i Anđu Ćerdić i ost.++

  Za †    Jozu Baćka i ost.++

  Za † † Anđu i Ivana Jurčevića

  Za † † Katu, Ivana i Juru Périća

  Za † † Ivu(ž)(Kažinicu) Vučemil i Tonija Ergovića

Srijeda

17.2.2021.

PEPELNICA

  Za † † Ivu i Jozu Ćosića i ost.++

  Za †    Iliju Dukića i ost.++

  Za † † Juru, Jaku, Ivu, Miroslava, Mišu i Ružicu Papić

  Za † † Ivana, Stipu i Matiju Nevistić te Antu Sučića

  Za † † Franu, Janju i Peru Tomasa te Danu i Ivku Ivković

7 i 18 SATI MISA PEPELJANJA

Četvrtak

18.2.2021.

  Za †    Mirka Tadića

  Za † † Ivu i Ivana Pobrića

  Za † † Stipu, Kaju i Marija Ljubičića

  Za † † Matišu, Ivu(ž) i Ljubu Bokanović i ost.++

  Za † † Anđu Šarić te Antu i Martu Bilić

  Za †    Antu Bakovića (Fantu)

Petak

19.2.2021.

  Za † † Ivana i Ivu Budimir

  Za † † Slavka Perkovića i Jakova Krajinu

  Za † † Martina, Ivu(ž), Ivana i Stipana Bakovića te Ružu Perić

  Za † † Jakova, Ivu(ž), Ivića, Franjku i Jozu Krištu

  Za †    Vinka Šteku i ost.++

Subota

20.2.2021.

  Za † † Ljubu i Slavka Papića i ost.++

  Za † † Zorku, Antu, Mariju, Matu i Marka Perkovića

  Za † † Marka i Staku Kurevija

  Za † † Stipana, Anicu, Ćirila i Matiju(ž) Tadić

  Za † † Ivu(ž) i Srećka Krajinu

  Za †    Katicu Perić