Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Kućni mob.: +38763/422-488 (WhatsApp i Viber)

Email: samostan.tomislavgrad@gmail.com

Uredovno radno vrijeme radnim danom:

8:00-12:30 i 13:30-16:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati;

četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 18:00 sati

Kovači: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 1. srpnja do 6. srpnja 2024

SVETE MISE ZA POKOJNE

Ponedjeljak

1. 7. 2024.

  Za †    Maru Šteko

  Za †    Matijanu Vučemil

  Za †    Ivana Juriča (pok. Slavka)

  Za † † Matu i Marijana Ćosića i ost.++ iz ob.

  Za † † Božu, Ivu, Ivana i Janju Križanac i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Iliju i Zdenku Radoš

Utorak

2. 7. 2024.

  Za † † Matiju(ž) i Stanka(m) Ivanković

  Za † † Slavka Madunića i Marijanu Stanić

  Za † † Andriju i Jerku Orlovića, Maru i Stipu Križić i ost.++ iz ob.

  Za † † Ružu i Stipu Mandušić

  Za † † Stojana, Matiju, Marka i Maru Bilić i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Josipu Dilber i Martina Vučemila

Srijeda

3. 7. 2024.

  Za †    Marka Jurčevića

  Za † † Ivana i Maru Kurevija

  Za † † Ivu i Matiju Ljubičić i ost.++ iz ob.

  Za † † Ružu, Iliju i Antu Letica i ost.++ iz ob.

  Za † † Jozu, Joku(ž), Ivana i Slavka Jurič, Miška, Cvitu, Antu i Jandru Baković i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Domu(ž) i Ivana Lončar i za sve ++ iz ob. Karačić

Četvrtak

4. 7. 2024.

  Za † † Stipicu, Stanu i Ivana Tabak i ost.++ iz ob.

  Za †    Ljilju Zrno

  Za †    Nedu Perić

  Za † † Iz ob. Nikole i Ane Kovačević

  Za † † Jakova i Ilku Budimir i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Marijana, Anicu, Jerku, Ružu, Juru, Ivana, Marijana, Matiju, Mirka, Lucu, Stojana, Anđu i Andriju Kelava

Petak

5. 7. 2024.

  Za † † Milu, Jaku, Milu, Maru, Anu, Matu i Marijana Gadža

  Za † † Ružu i Petra Prljević, Tadiju i Ružu Drmić i Ilku i Ivana Musić

  Za †    Matiju Tomić

  Za †    Antu Radoša i ost.++ iz ob.

  Za † † Iz ob. Ivana i Ivanke Bagarić

  U 18:00 sati  DEVETNICA SV NIKOLI TAVELIĆU

Subota

6. 7. 2024.

  Za †    Božu Akrapa

  Za † † Juru i Ružu Gadža i ost.++, Matu, Ivu i Dražana(m) Ćurić, Antuku i Ružu Drmić i ost.++ iz ob.

  Za † † Matiju, Zvonku, Jozu i Jozefinu Šimić

  Za † † Sve iz ob. Mate i Anđe Perić

  Za † † Marka Milića, Ivana Juriča, Božu, Ružu, Jozu i Ljubicu Marković

  Za † † Nikolu i Ivu Boškić, Jozu i Ljubicu Ivanković i Ružu Martinović

  U 18:00 sati  DEVETNICA SV NIKOLI TAVELIĆU