Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Kućni mob.: +38763/422-488 (WhatsApp i Viber)

Email: samostan.tomislavgrad@gmail.com

Uredovno radno vrijeme radnim danom:

8:00-12:30 i 13:30-16:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati;

četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 18:00 sati

Kovači: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 24. lipnja do 29. lipnja 2024

                                                                            SVETE MISE ZA POKOJNE

Ponedjeljak

24.6.2024.

SV. IVAN KRSTITELJ

  Za †    Dragu(m) Bakovića i ost.++ iz ob.

  Za † † Ivana, Jaku i Dragimira Perića

  Za † † Andriju i Ivu Jurčević, Milu Brigić i Ankicu Musić

  Za † † Matu, Anđu, Iliju i Ružu Brigić

  Za † † Ivana, Ilku, Matu, Anicu, Stipu, i Janju Radoš, Pašku, Katu i Vinka Šarac i ost.++ iz ob.

  Za † † Antu i Ružu Sučić i Anicu Ljubičić

  U 18:00 sati  Za † †  Fra Julijana Petrovića i Matiju Tomić

Utorak

25.6.2024.

  Za † † Petra, Dragu(ž), Maru i Anu Stanić

  Za † † Ivana, Jelu i Ivana Bagić

  Za † † Stipu i Martina Perić i ost.++ iz ob.

  Za † † Stipu (Pine) i Maru Radoš

  Za † † Anđu, Ivu i Jozu Papić i Katu i Peru(m) Budimir

  U 18:00 sati  Za † †  Ivu i Jozu Budimir i ost.++ iz ob.

Srijeda

26.6.2024.

  Za †    Zdenka Krakana i ost.++ iz ob. Žilić

  Za † † Iz ob. Križanac i Livaja

  Za † † Marka, Mirka i Jaku(ž) Baković

  Za † † Ivicu Jezidžića i ost.++ iz ob. Joze Đereka te Marijana i Miru(ž) Bekavac

  Za † † Antu i Anicu Tadić i ost.++ i Iliju i Anicu Dilber i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za †   Ivana Krstanovića i ost.++ iz ob.

Četvrtak

27.6.2024.

  Za †    Juru Perića i ost.++ iz ob.

  Za † † Stipu i Katu Petrović i Antu Andrešića

  Za † † Dominika, Jozefinu i Vinka(m) Gudelj

  Za † † Franu, Maru i Ivana Parlain, Andriju, Matiju(ž), Ivana, Ivu, Matu, Zorku i Pericu Madunić i ost.++ iz ob.

  Za † † Stipana i Ružu Jurčević i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Anicu, Gojka i Jozu Anić i Šimu(ž) Šteko

Petak

28.6.2024.

  Za † † Luku, Niku i Anđu Nevistić i ost.++ iz ob.

  Za † † Mišu, Ivu i Petricija(m) Križanac i sve ++ iz ob. Šarac

  Za † † Stojku, Ivana i Anđu Krišto i Ivana, Milu(m), Jakova i Ružu Krajina

  Za † † Stanka, Jozu i Katu Ćulanić, Matu i Milicu Škegro i Andriju Cvitkovića

  Za † † Ivana, Anđu i Karla Vukadin i ost.++ i sve ++ iz ob. Jurič

  U 18:00 sati  Za † †  Mariju, Slavku i Franu Krstanović

Subota

29.6.2024.

  Za † † Stipu i Maru Radoš

  Za † † Stanu, Miru, Jakova, Ljubu, Anđu i Jakova Marijanović

  Za † † Ilu i Ivu Jurič i ost.++ iz ob.

  Za † † Miju i Maru Radoš i ost.++ iz ob.

  Za †    Ivana Musića i ost.++ iz ob.

  Za † † Iliju i Jozefinu Jurič i Antu (Tonija) Juriča