Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Kućni mob.: +38763/422-488 (WhatsApp i Viber)

Email: samostan.tomislavgrad@gmail.com

Uredovno radno vrijeme radnim danom:

8:00-12:30 i 13:30-16:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati;

četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 18:00 sati

Kovači: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 17. lipnja do 22. lipnja 2024

                                                                         SVETE MISE ZA POKOJNE

Ponedjeljak

17.6.2024.

  Za † † Jaku(ž), Milu(m), Maru, Milu(m), Matu i Marijana Gadža

  Za † † Milu(ž), Ivana i Maru Šapina

  Za † † Ivana, Tomu, Stipu, Antu i Ilku Jurič

  Za † † Anicu, Ivana, braću i sestre i Duška Šarac

  Za †    Ivu Jurič i ost.++ iz ob.

  Za †    s. Stanislavu Drljo

  U 18:00 sati  Za † †  Ivana, Katu Ramljak i ost.++ i Petra i Ružu Prljević

Utorak

18.6.2024.

  Za † † Matiju, Antu i Nevenku Ćosić, Lucu i Antu Musić i Ivu Jurčević

  Za † † Matiju, Miju i Ružu Jakić

  Za † † Peru i Anđu Šteko

  Za † † Nevenku, Ivana, Juru, Delfu i Jozu Perić

  Za † † Marka, Matiju i Jozu(ž) Stanić

  Za † † Ivana i Evu Jurič i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Ivana, Franu i Maru Markulj i ost.++ iz ob. Ivandić

Srijeda

19.6.2024.

  Za †    Ivana Baćka

  Za †    Ivana Mladinu i ost.++ iz ob.

  Za † † Jozu, Stipana, Anu, Delfu i Lucu Nevistić, Tadiju i Kaju Tirić

  Za † † Jakova, Anicu i Andriju Šarac, Ivana, Stojku i Anđu Krišto i ost.++ iz ob.

  Za †    Iliju Krišto i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Mandu, Jozu(m), Milu(m) i Antu Malić

Četvrtak

20.6.2024.

  Za † † Jandru, Katu, Stipu i Pavu Jurič i ost.++ iz ob. Dragicu, Petra i Jozu Gudelj

  Za † † Janju, Božu, Ivana, Jandru i Kaju Jakić

  Za † † Ivana, Katu i Maru Sladoja

  Za † † Božu, Ivu, Ivana i Janju Križanac i ++ iz ob. Ruže i Mate Ćosić

  Za † † Antu i Ivu Krajina i ost.++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Slavka Križanca

Petak

21.6.2024.

  Za † † Ivana Braovca i ost.++ iz ob., Juru Stipića i ost.++ iz ob. i Jozu Babića

  Za † † Jozu, Anicu i Marka Baković i ost.++ iz ob.

  Za † † Božu i Ivanku Perić i ost.++ iz ob.

  Za †    Marka Jurišića i ost.++ iz ob.

  Za † † Ivana, Katicu, Marka, Franu, Milu(ž), Antu, Josipa i Anicu Blažević

  U 18:00 sati  Za † †  Anicu i Vinka Zorić i ost.++ iz ob.

Subota

22.6.2024.

  Za †    Stipu Bokanovića

  Za † † Mariju, Ilku i Jozu Đerek

  Za † † Ivana, Miroslava i Stanu Kutleša

  Za †    Iliju Stanića i ost.++ iz ob.

  Za † † Andriju, Ćirila, Matiju i Ružicu Tadić

  Za †    Juru Jurića i ost.++ iz ob.