Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Kućni mob.: +38763/422-488 (WhatsApp i Viber)

Email: samostan.tomislavgrad@gmail.com

Uredovno radno vrijeme radnim danom:

8:00-12:30 i 13:30-16:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati;

četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 18:00 sati

Kovači: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 3. lipnja do 8. lipnja 2024

                                                                            SVETE MISE ZA POKOJNE

Ponedjeljak

3.6.2024.

  Za † † Marka i Anicu Landeka

  Za † † Jozu, Ivana i Franjku Krišto

  Za †    Zoru Radoš i ost.++ iz ob.

  Za † † Ivana i Ilku Jurič i ost.++ iz ob.

  Za † † Ivana, Ružu, Dragana i Nadu Zrno i ost.++ iz ob.

  Za † † Antu, Ivu, Jakova, Matu i Ivu Jurič te Ljubu Perić

  Za †    Martina Perića

  U 18:00 sati  Za † †  Pašku i Lucu Bagarić

Utorak

4.6.2024.

  Za †    Petra Juriča

  Za † † Marijana i Maricu Radoš

  Za † † Ivana, Božu i Ružu Miškić i ost.++ iz ob.

  Za †    Matiju Ivić i ost.++ iz ob.

  Za †    Ružu Musić

  Za † † Miju i Ružu Jakić i ost.++ iz ob. te Božu, Miju, Marka, Juru, Anicu i Anđu Baković

  U 18:00 sati  Za † †  Maru, Matu i Kažimira Kovčo i Anđu Batarilo

Srijeda

5.6.2024.

  Za † † Jordanu Jerlagić i Dražena Perkovića

  Za † † Franu, Božu, Ružu, Ivana, Vinka i Stipu Perić i ost.++ iz ob.

  Za †    Franju Zadru

  Za † † Marka, Mirka i Jaku(ž) Baković i Dražana Sladoju

  Za † † Franju, Lucu, Zdravka, Ivana i Anu Šimić

  Za † † Iz ob. Ivice i Bernardine Šarac

  U 18:00 sati  Za † †  Jozu, Iliju, Ivu Madunić i ost.++ iz ob.

Četvrtak

6.6.2024.

  Za † † Marka, Maru, Ivana i Janju Tokić, Ivana i Anicu Šumanović i Cvitu i Jozu(m) Križanac 

  Za † † Jandru, Ivana, Jozu i Iliju Papića i ost.++ iz ob.

  Za †    Ratomira Grgića

  Za † † Tomislava i Stanislavu Sučić

  Za † † Marka i Ivu Ančić i Ivana i Ivu Križanac

  U 18:00 sati  Za † †  Ivana i Ilku Jurič, Matiju, Ivana i Nedu(ž) Perić

Petak

7.6.2024.

PRESVETO SRCE ISUSOVO

  Za † † Maru i Dominka Pejak i sve ++ iz ob. Bodružić

  Za † † Antu i Marka Tadić

  Za † † Martina, Delfu, Anđu i Ivu Dodig

  Za † † Ružu i Ivana Stanić i Antoniju Kovčo

  Za †    Mirjanu Perić

  U 18:00 sati  Za † †  Maru i Ivana Malekin

Subota

8.6.2024.

PREČISTO SRCE MARIJINO

  Za †    Ljubu Stanić

  Za † † Božu, Mandu i Antu Djaković i ost.++ iz ob.

  Za †    Dominika Baćka

  Za † † Mirka, Marka, Franu, Ružu i Jozu(ž) Višić

  Za † † Maru i Tomu Križanac

  KOVAČI: PREČISTO SRCE MARIJINO