Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Kućni mob.: +38763/422-488 (WhatsApp i Viber)

Email: samostan.tomislavgrad@gmail.com

Uredovno radno vrijeme radnim danom:

8:00-12:30 i 13:30-16:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati;

četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 18:00 sati

Kovači: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 29. travnja do 4. svibnja 2024

                                                                               SVETE MISE ZA POKOJNE

Ponedjeljak

29.4.2024.

  Za †    Davora Tadića

  Za †    Karla Leutara

  Za † † Antu, Matu, Božu i Katu Radoš

  Za † † Ružu, Marka, Mirka, Franu i Jozu(ž) Višić

  Za †    Ivana Križanca

  U 18:00 sati  Za † †  Mirka Šarića, Nikolu Čarapinu, Maricu, Antu i Matu Ćulanić i ost. ++ iz ob.

Utorak

30.4.2024.

  Za † † Matu, Ružu i Tomislava Drmić i ost. ++ i sve ++ iz ob. Petrović

  Za † † Franu i Lucu Stanić

  Za † † Iliju, Maru i Božu Vukadin i ost. ++ iz ob.

  Za † † Ivana i Anicu Kovač i ost. ++ iz ob.

  Za † † Anđelka, Dragicu i Danu(m) Škorić

  U 18:00 sati  Za †   Vinka Jurčevića

Srijeda

1.5.2024.

  Za † † Jozu, Maru i Ivana Boškić

  Za † † Iliju i Anicu Bokanović i ost. ++ iz ob.

  Za † † Marka, Stanu, Jozu i Marka „Cicibana“ Jurič i ost. ++ iz ob.

  Za † † Ivu „Ćavarušu“, Filipa, Filipu(ž) i Ćirila Perković, Mirka, Peru i Marijana i ost. ++ iz ob.

  Za † † Ivana, Ivu i Stanu Jurčević i ost. ++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za † †  Krešimira i Ružicu Križanac i ost. ++ iz ob.

Četvrtak

2.5.2024.

  Za † † Marka, Tomu, Maru i Slavka Ćavar

  Za † † Božu i Ivu Križanac

  Za † † Slavka Kuzmanovića i ost. ++ iz ob., Jakicu, Ivu, Tomislava, Ružu i Matu Drmić

  Za † † Antu i Ružu Kovačević i ost. ++ iz ob.

  U 18:00 sati  Za †   Tomu Ćavara

Petak

3.5.2024.

  Za †    Anđu Baković i ost. ++ iz ob.

  Za † † Mariju i Krunu Krivić

  Za † † Marka, Grgu, Ružu Krištić i Maru Jozić

  Za † † Ivana, Tomicu(ž) i Marijana(m) Parlov

  U 18:00 sati  Za † †  Ivana, Miru(m), Stojana i Ružu Krišto

Subota

4.5.2024.

  Za †    Milu Križanac

  Za †    Ivanka(m) Pašalića i ost. ++ iz ob.

  Za † † Matu, Tonku, Ivana i Matiju Tadić i ost. ++ iz ob.

  Za † † Matu Sušilovića, fra Dinka Grbavca i Ivana Bakovića

  Za † † Jakova, Ivu, Božicu i Marinu Đikić

  Za † † Jozu i Ivu Skočibušić

  Za † † Antu, Anicu, Jozu(ž) i Božu Milić