Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 6. - 11. lipnja 2016.

Ponedjeljak

6. 6. 2016.

  Za †    Stjepana Malekina

  Za † † Franu, Lucu, Ivana, Zdravka i Anku Šimić

  Za † † Jozu, Ivu i Iliju Madunić i ost. pok.  

  Za † † Stipu i Maru Križić i ost. pok.

  Za † † Staku, Marka, Ivu i Stipu Brigić

  Za † † Ivu i Matu Klarić

 

Utorak

7. 6. 2016.

  Za † † Antu i Marka Tadić  

  Za † † Barišu i Maru Krajina i ost. pok.

  Za † † Ružu, Mirka i Josipa Škaro

  Za † † Jandru i Anđu Leutar  

  Za † † Martina i Delfu Dodig

  Za † † Jakišu i Ružu Radoš

 

Srijeda

8. 6. 2016.

  Za † † Božu i Mandu Djaković  

  Za † † Ivana i Katu Bokanović

  Za † † Ivana, Anđu i Vlatka Perić

  Za † † Ružu i Antu Sučić te Anicu Ljubičić

  Za † † Iliju Jurića i ost. pok.

  Za † †Stipana, Barišu i Pȅru Malekin

 

Četvrtak

9. 6. 2016.

  Za † † Jelu i Ciprijana Budimir

  Za † † Antu „Tonu“ i Ljubu Baković  

  Za † † Karla i Maru Galić

  Za † † Miju i Ružu Jakić i ost. pok.

  Za † † Božu, Anicu, Miju i Anđu Baković i ost. pok.

  Za † †Ivana i Jelu Križanac

 

Petak

10. 6. 2016.

  Za † † Stjepana i Peru Papić te Ilku Périć

  Za † † Slavka i Peru Pȅrić

  Za † † Marka, Matiju, Jozu i Barišu Letica i ost. pok.

  Za † † Ivana i Tomicu Pokrajčić i ost. pok.

  Za †    Zvonku Stipića

  Za †    Tomu Ćavara

Subota

11. 6. 2016.

  Za † † Slavka, Stojana i Anicu Jurič

  Za † † Ivu i Antu Papić i ost. pok.

  Za † † Nikolu Šimunca i ost. pok.

  Za † † Božu i Maricu Kolak

  Za †    Milana Petričušića  

  Za † † Anđu Stipić i ost. pok.

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 30. svibnja - 4. lipnja 2016.

Ponedjeljak

30. 5. 2016.        

  Za † † Matu, Zvonku i Ljubu (ž) Tabak  

  Za † † Stipu i Jozu Tabak i ost. pok.

  Za †    Janju Jakić

  Za † † Maru i Ivana Bojčić i ost. pok.

  Za † † Martina Križanca i ost. pok.

  Za † † Ivu i Jakova Đikić

 

Utorak

31. 5. 2016.

  Za †    Maru Žilić

  Za † † Ivu Jurić i ost. pok.

  Za † † Janka i Ružu Grbeš  

  Za †    Jakova Zubića

  Za † † Ivana i Katicu Blažević  

  Za † † Franu, Milu (ž) i Antu Blažević  

 

Srijeda

1. 6. 2016.

  Za †    Dražana Sladoju

  Za † † iz obitelji Ratka i Anđe Sladoja

  Za † † Matiju Ivić i ost. pok.

  Za † † Ivanu i Mirka Jurić  

  Za † † Stjepana i Vojislavu Ivanković i ost. pok.

  Za † †Matu i Jȍzu (ž) Bagarić

 

Četvrtak

2. 6. 2016.

  Za † † Tomu, Ružu i Jozu (m) Marković

  Za †    Pericu (m) Križanca

  Za † † Stanu i Petra Jurič

  Za † † Grgu i Katu Krištić te Miju Jozića  

  Za † † Tomu i Antu Šapina

  Za † †Pašku i Andru (ž) Galić i ost. pok.

 

Petak

3. 6. 2016.

  Za † † Anicu i Marka Landeka

  Za † † Nadu Zrno i ost. pok.

  Za † † Jaku i Marka Šteko  

  Za † † Ivu, Vlatka i Martina Baćak  

  Za † † Marka i Grgu Krištić  

  Za † † Matu, Anastaziju, Ivana i Anu Jurčević i ost. pok.

Subota

4. 6. 2016.

  Za † † Ivana i Božu Miškić

  Za †    Andriju Tadića

  Za † † Janju, Marka i Peru Tadić

  Za † † Marijana i Maru Radoš

  Za †    Ružu Musić

  Za † † Stipana Kovču i ost. pok.

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 23. - 28. svibnja 2016.

Ponedjeljak

23. 5. 2016.        

  Za † † Ivana i Ilku Jurič

  Za † † Ivu i Peru Krišto

  Za †    Jozu Bagarića

  Za † † Marka Stanića i ost. pok.

  Za †    Franu Ćosića

  Za †    Nediljku Pērić

 

Utorak

24. 5. 2016.

  Za † † Ljubu Jurčević i ost. pok.

  Za † †Antu i Ružu Baković i ost. pok.

  Za † † Iliju, Anicu, Ivana, Jozu i Miju Radoš

  Za † † Franu, Mirka, Ivu i Jaku Baković

  Za † † Maru, Jozu i Matu Musić te Jerku i Ivana Beljan

  Za † † Petra i Matiju Milić

 

Srijeda

25. 5. 2016.

  Za † † Iliju, Anicu i Zvonku Krišto

  Za † † Jozu Šimić i Maru Tadić

  Za † † Jozu i Ivu Budimir i ost. pok.  

  Za †    Antu Kovčo

  Za † † Ružu Landeka i Ivana Krištu i ost. pok.

  Za † †Matu, Katu, Antu i Božu Radoš  

  Za † † Hedvigu Krišto i ost. pok.

Četvrtak

26. 5. 2016.

  TIJELOVO

 

 

Petak

27. 5. 2016.

  Za † † Mandu i Iliju Žilić i ost. pok.

  Za † † Ivana, Franu i Maru Markulj

  Za †    Antu Križanca „Ponorkića“

  Za †    Jozu Mašića

  Za †    Marka Ćavara

  Za † † Maru Žilić, Anicu Miličević te Ivu Pȅrić

Subota

28. 5. 2016.

  Za † † Jelu, Jozu i Ružu Krajinović i ost. pok.

  Za †    Antu Sladoja

  Za †    Ružu Pȅrić

  Za † † Anđu i Vinka Brnas

  Za † † Maru, Stipu i Milu Novokmet te Ilku Klarić

  Za † † Matu i Ružu Pranjić i ost. pok.

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 16. - 21. svibnja 2016.

Ponedjeljak

16. 5. 2016.        

  Za † † Jaku, Ružu. Miju i Antu Baković

  Za † † Antu, Lucu i Nikolu Sičenicu

  Za † † Ivana, Jaku i Maru Tadić

  Za † † Iliju i Anicu Knezović

  Za † † Ivana i Milu (ž) Ćosić te Veselku Cikoja i ost. pok.

  Za † † Ivana, Jȍzu, Antu i Franu Ćosić i ost. pok.

 

Utorak

17. 5. 2016.

  Za † † Mirka, Ivana i Kaju Šapina

  Za † †Matiju i Nikolu Radoš

  Za † † Anđu Marković i ost. pok.

  Za † † Krešu Markovića i ost. pok.

  Za † † Antoniju „Tonku“ Marković i ost. pok.

  Za † † Antu, Stipu i Ružu Jurčević  i ost. pok.

 

Srijeda

18. 5. 2016.

  Za † † Peru, Davida i Matiju Sesar

  Za † † Matiju, Nediljku (ž) i Ivana Périć

  Za †    Janju Franković

  Za † †Peru, Jakova i Anđu Kurevija

  Za † † Ivana, Matiju, Jelu i Božu Babić te Franu Ćosića i ost. pok.

  Za †    Ivu (ž) Skočibušić

Četvrtak

19. 5. 2016.

  Za † † Peru i Ružu Ćavar

  Za † † Ivu, Anku i Danu Beljan

  Za † † Ružu, Antoniju i Krešu Radoš te Peru. Jelu i Luku Baćak

  Za † † Ivicu Šarca i ost. pok.  

  Za † † Stipu Lerota i ost. pok.

  Za † † Matu Jerkića i ost. pok.

 

Petak

20. 5. 2016.

  Za † † Niku, Ivu i Ivana Sabljićte Božu i Maru Boščić

  Za † † Marka Bilinovca i ost. pok.

  Za † † Jȍzu (ž), Duju, Vlatka i Ivu Tadić

  Za † † Milu (m) i Marijana Kovačević

  Za † † Ivana, Peru, Maru i Jelu Ćavar

  Za † † Karla i Branislavu Baković

Subota

21. 5. 2016.

  Za † † Veselka, Mandu i Maru Stanić te Vida, Kaju, Ivana i Blaža Kovačević  

  Za †    Emiliju Drmić

  Za † † Stipu i Željka Križanac

  Za † † Ružu i  Mirka Šimić  

  Za † † Antu i Ružicu Dragun

  Za † † Nikolu i Ankicu Franić

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 9. - 14. svibnja 2016.

Ponedjeljak

9. 5. 2016.

  Za † † Antu i Jaku (ž) Ćavar

  Za † † Iliju i Maru Vučemil  

  Za † † Matiju i Milana Ćurić  

  Za † † Stjepana Ljubičića i ost. pok.

  Za † † Ružu, Stojana i Dominika Kelavu

  Za † † iz obitelji Jakova Đikića

  Za † † Ivana, Matiju, Ružu, Tonija, Marinu i Božicu Prljević

Utorak

10. 5. 2016.

  Za † † Ljubu i Franu Zrno  

  Za † †Anđu i Abrahama Dilber

  Za † † Antu, Stipu i Anicu Drmić i ost. pok.

  Za † † Nikolu, Mandu i Dragu Baltić

  Za † † Marinu i Božicu Đikić

  Za † † Šimuna, Anđu, Stipu, Lovru, Peru i Virgilija Nevistić

 

Srijeda

11. 5. 2016.

  Za † † Anastaziju Šimić te Peru, Ružu i Matu Madunić

  Za † † Ivana, Mirka, Anu i Kaju Orlović te Antu Križić i Lucu Bagić

  Za † † Iliju, Lucu Anđu i Marka Lemić te Ivu Ledić i Matu, Anastaziju i Anu Jurčević

  Za † †Šimuna, Anđu i Ivana Ančić te Božu i Matiju Krajina

  Za † † Antu i Slavku Ivanković

  Za †    Anđu „Žižu“ Baković

Četvrtak

12. 5. 2016.

  Za † † Pašku, Katu i Vinka Šarac i ost. pok.  

  Za † † Matu, Anicu, Stipu i Janju Radoš i ost. pok.

  Za † † Stjepana Leutara i ost. pok.

  Za †    Iliju Ančića

  Za † † Milana Sušilovića i ost. pok.

  Za † † Jozu i Jaku Kolak i ost. pok.

 

Petak

13. 5. 2016.

  Za †    Ružu Buljan

  Za † † Iliju, Celiju i Božu Babić

  Za † † Andriju, Ivu i Iliju Đerek

  Za † † Juru i Ilku Krišto

  Za † † Marka i Pȅru Papić

  Za † † Blagu i Ivu Krstanović i ost. pok.

Subota

14. 5. 2016.

  Za †    Kristijana Bakulu  

  Za † † Antu, Matu, Ivu i Slavka Perković

  Za † † Milicu i Antu Krišto  

  Za †    Zdravka Šarca

  Za † † Stojku, Matu i Slavku Križanac

  Za † † Niku, Lucu i Stipana Lučić