Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 18. - 23. travnja 2016.

Ponedjeljak

18. 4. 2016.        

  Za † † Jozu, Stipu, Miru (m), Ružu i Maru Mandušić

  Za † † Ivana, Matu, Slavka i Uršulu Beroš

  Za † † Stipu i Matiju Nevistić

  Za † † Cviju (m) i Tadiju Krajina  

  Za † † Jozu i Janju Galić  

  Za † † Franu i Martu Perić  

Utorak

19. 4. 2016.

  Za † † Miju, Matiju, Jozu i Ružu Buljan

  Za † † Marka, Ivu i Anđu Radoš

  Za † † Jozu, Matiju, Marijan i Antu Kelava

  Za † † Anu, Stipana, Delfu i Jozu Nevistić  

  Za † † Zdravka, Ivana i Ružu Bakula

  Za † † Anđelka, Dragicu i Danu Škorić

 

Srijeda

20. 4. 2016.

  Za † † Matu, Jozu i Tomicu Đikić

  Za † † Branka i Pȅrku Vrselja i ost. pok.

  Za † † Antu, Anicu i Jozu Baković i ost. pok.

  Za † †Dragu (m) i Matiju Orlović

  Za † † Tomislava i Dragicu Petričušić

  Za † † Nikolu Boškića i ost. pok.

Četvrtak

21. 4. 2016.

  Za † † Antu, Pȅru, Franu, Ružu i Juru Akrap

  Za † † Antu, Ružu, Ivana i Anđu Baković

  Za † † Miru (ž), Stjepana, Milku i Janju Škegro

  Za †    Ivana Cikoju

  Za † † Josipa, Anđu, Iku i Mandu i Ivu Gudelj

  Za † † Ivana i Veselku (ž) Cikoju

 

Petak

22. 4. 2016.

  Za † † Antu, Miju i Ružu Perković i ost. pok.

  Za † † Ljubicu, Jozu i Antu Džankić i ost. pok.

  Za † † iz obitelji Ruže i Frane Ivanković

  Za † † Maru, Jozu i Janju Périć i ost. pok.

  Za † † Tomu i Ivu Filipović i ost. pok.

  Za † † Ivu Krstanović i ost. pok.

  Za † † Milu (ž), Ivana i Božu Skočibušić

Subota

23. 4. 2016.

  Za † † Šimuna, Srećka i Maru Pȅrić

  Za † † Iliju Slišku i ost. pok.

  Za † † Ilku i Ivana Jurič

  Za † † Stipu, Milu (ž) i Ružicu Baković

  Za † † Maru Dilber i ost. pok.

  Za † † Ivu, Ivicu (m), Stipana i Antu Ljubičić

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 11. - 16. travnja 2016.

Ponedjeljak

11. 4. 2016.        

  Za †    Antu Bokanovića „Antića“

  Za † † Anđelka, Antu i Antoniju Miškić

  Za † † Dragana i Ivana Gudelj i ost. pok.

  Za †    Ivana Pačara

  Za †    Ivana Banovića

  Za †    Vinka Baćka

Utorak

12. 4. 2016.

  Za † † Ružu, Stojku, Ivicu, Milu i Martu Périć

  Za †    Stojana Krištu

  Za † † Jozu, Ivu, Maricu i Nevenku Mašić

  Za †    Franu Sičenicu

  Za † † Branka, Miroslava i Ružu Škorić

  Za † † Karla Mašića te pok. iz obitelji Mašić

 

Srijeda

13. 4. 2016.

  Za † † Vlatka i Iliju Ćavar

  Za † † Mirka, Marka i Jaku Baković

  Za † † Iliju Ljubičića i ost. pok.

  Za † †Matu i Ivana Jurčević i ost. pok.

  Za † † Iliju, Jakova, Zoru i Matiju Krajina

  Za † † Grgu i Marka Krištić

Četvrtak

14. 4. 2016.

  Za † † Anđu, Pašku i Celiju Grgić i ost. pok.  

  Za † † Iliju i Milicu Kutleša

  Za † † Antu, Ivana, Anđu i Dragicu Delać

  Za † † Tomu i Mandu Leutar   

  Za † † Matu, Anđu i Ilu Tadić i ost. pok.

  Za † † Ivu i Antu Baković i ost. pok.

 

Petak

15. 4. 2016.

  Za † † Vinka Bakovića i ost. pok.

  Za † † Jozu i Lucu leto i ost. pok.

  Za † † Jozu i Anđu Jurič

  Za † † Ivana i Matu Kovčo  

  Za † † Božu, Anicu, Miju i Anđu Baković

  Za † † Blaža, Matu i Anđu Šarić

 

Subota

16. 4. 2016.

  Za † † Stipu Perkovića i ost. pok.

  Za † † Anicu, Marka i Ivu Stipić

  Za † † Matu, Katu i Božu Križić  

  Za † † Lucu i Iliju Jakić  

  Za † † Antu i Ivu Grgić

  Za † † Antu, Jozu i Milu (m) Malić

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 4. - 9. travnja 2016.

Ponedjeljak

4. 4. 2016.

  Za † † Ružu i Miju Radoš

  Za † † Božu, Anicu, Miju i Anđu Baković te Maru Tadić

  Za † † Antu, Viktoriju i Anđu Perić te Zdravka i Ljubu Križanac

  Za † † Karala (m), Marka, Kaju, Ivana i Juru Leutar

  Za † † Marka i Ružu Jurić

  Za † † Iliju Jurića te Danu (m), Jozu i Anicu Malić

Utorak

5. 4. 2016.

  Za † † Maru, Ivana, Zvonku i Ivanku Nevistić i ost. pok.

  Za † † Jozu i Marka Jurič i ost. pok.

  Za † † Maricu, Ružu, Anicu i Ivana Mamić te Veroniku Landeka

  Za † † Ružu i Miju Gudelj

  Za † † Matu, Antu, Ivu i Slavka Perković

  Za †    Kristijana Bakulu

 

Srijeda

6. 4. 2016.

  Za † † Igora, Roberta, Pȅru i Ivana Bagarića

  Za † † Mirka i Nediljka Šarić

  Za † † Božu Jolića i ost. pok.   

  Za † †iz obitelji Grge Parlova

  Za † † iz obitelji Petra Bešlića

  Za † † Ivana Ančića i ost. pok.

Četvrtak

7. 4. 2016.

  Za †    Anu Baćak

  Za † † Antu, Maru, Stipu i Kaju Knezović

  Za † † Matu Šteko i ost. pok.

  Za †    Blagu Jurčevića

  Za † † Maru i Jozu Boškić

  Za † † Stojana i Anđu Sladoja te Ružu Ljubičić

 

Petak

8. 4. 2016.

  Za † † Marka i Domu Pašalić i ost. pok.

  Za † † Marka Zvonara i ost. pok.  

  Za † † Ivu i Ivana Prskalo  

  Za †    Matu Bakovića

  Za † † Marka, Antu i Ružu Šteko

  Za † † Mirka, Antu, Matu i Maru Ćurčić i ost. pok.

  Za † † Rafu, Mariju, Ivu i Katu Leutar

Subota

9. 4. 2016.

  Za † † Kažimira, Matu i Maru Kovčo  

  Za † † Ružu Radoš te Stanu i Antu Krajinović

  Za †    Iliju Krstanovića  

  Za †    Josipu Lončar

  Za † † Stojana, Marijana i Matiju Kelava  

  Za † † Matu, Ružu, Anicu, Janju i Veselku Kvesić

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 21. - 26. ožujka 2016.

Ponedjeljak

21. 3. 2016.        

  Za † † Franu i Anicu Perković

  Za † † Anđu i Ivana Radoš  

  Za † † Anđu, Jozu i Tomislava Ćerdić i ost. pok.

  Za † † Ivu, Matišu, Marka, Marinka i Ivu Ćosić

  Za † † Ivu i Antu Višić

  Za †    Pavu Musića

  Za † † Ivu i Franu Ćosić

Utorak

22. 3. 2016.

  Za † † Jozu, Anđu, Krunoslava i Katu Malekin

  Za † † Janju, Stipu, Matu i Anicu Radoš

  Za † † Iliju, Maru i Iliju Križanac

  Za † † Ljubu (ž), Pilu i Marka Ćavar

  Za † † Iliju, Janju i Cvitu Križanac

  Za †    Marka Ćavara

 

Srijeda

23. 3. 2016.

  Za † † Miju, Ružu i Antu Perković i ost. pok.

  Za †    Jozu Kovačevića

  Za † † Stojana, Ružu i Dominika Kelava i ost. pok.

  Za † †Ivana Papića i Franu Šušnjara

  Za †    Ivana Madunića

  Za †    Ružu Krišto

 

Četvrtak

24. 3. 2016.

VELIKI ČETVRTAK

 

Petak

25. 3. 2016.

VELIKI PETAK

 

Subota

26. 3. 2016.

VELIKA SUBOTA

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 7. - 12. ožujka 2016.

Ponedjeljak

7. 3. 2016.

  Za † † Ivana i Ivu Krišto

  Za † † Andriju, Ivu i Iliju Đerek

  Za † † Vinka, Ivana i Katu Landeka

  Za † † Ivana, Ilku i Božu Ljubičić

  Za †    Ivu Jurić

  Za † † Ivanaka (m) i Ljubu (ž) Zvonar

Utorak

8. 3. 2016.

  Za † † Stipu i Matu Ćavar i ost. pok.

  Za † † Petra i Matu Ćurić i ost. pok.

  Za † † Peru, Ivana, Ružu i Maru Križanac  

  Za † † Franu Ivankovića i ost. pok.

  Za † † Stipana i Maria Ljubičić

  Za † † Miju, Ivu i Iliju Jurić i ost. pok.

 

Srijeda

9. 3. 2016.

  Za † † Jozu i Akvilinu Čamber

  Za † † Marka i Maru Jurič i ost. pok.

  Za †    Ernesta Krištu

  Za † †Zorana i Elvinu Gogić

  Za † † Kaju i Antu Ćavar

  Za † † Vinka Landeku i ost. pok.

 

Četvrtak

10. 3. 2016.

  Za † † Marijana i Ivu Radoš te Mirka i Kaju Ljubas i ost. pok.

  Za † † Stanu Kovačević i ost. pok.

  Za †† Marijana i Katu Sliško i ost. pok.

  Za †   Peru Majdančića

  Za †† Patra i Mandu Gudelj

  Za ††Ivana, Anđu, Antu i Iliju Jurčević  

 

Petak

11. 3. 2016.

  Za † † Miška Krištu i ost. pok.

  Za † †Milu „Mimu“, Ivana i Sivelinu Budimir i ost. pok.  

  Za ††Delfu i Petra Ivančić

  Za ††Juru, Jozu i Stanu Jurčević te Ivu i Antu Perković  

  Za †† Filomenu Kovačević ost. pok.

  Za †† Mariju Jurić i ost. pok.

Subota

12. 3. 2016.

  Za †    Branka Perkovića

  Za † †Andriju i Milu (ž) Kožica  

  Za †   Juru Pengušića

  Za † † Ivana i Matiju Pašalić i ost. pok.

  Za † † Stanu Kovačević i ost. pok.

  Za † †Mirka i Ružu Vukadin