Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 25 - 30. srpnja 2016.

Ponedjeljak

25. 7. 2016.        

  Za † † Ivana, Jozu i Anđu Delać i ost. pok.

  Za † † Matiju i Ivana Letica i ost. pok.

  Za † † Katu, Karla i Marka Leutar i ost. pok.

  Za † † Peru i Mandu Križanac te Miju i Anđu Baković i ost. pok.

  Za † † Ivana, Franjku i Dragutina Renjić

Utorak

26. 7. 2016.

  Za † † Antu i Ivana Milić

  Za † † Ljubicu i Andriju Budimir te Milu, Stanu, Josipa i Gorana Brzović  

  Za † † Marka, Ignjaca i Kolu Protuđer

  Za † † Perku, Ivu i Juru Pengušić te Ivu Perković   

  Za †    Marka „Milu“ Jurčevića

 

Srijeda

27. 7. 2016.

  Za †    Iliju Mladinu  

  Za ††Stipu, Anđu, Božu, Ružu i Maru Jurčević

  Za † † Tomislava, Ružu i Matu Drmić

  Za † † Miru Krištu i ost. pok.

  Za † † Ružu, Jakova i Ivana Krajina  

 

Četvrtak

28. 7. 2016.

  Za †    Ivu Pranjić   

  Za † † Mirka, Marka i Ružu Jurič

  Za †    Tomislava Sučića

  Za †    Antu Krajinu „Tupića“

  Za †    Stipana Jurčevića

 

Petak

29. 7. 2016.

  Za † † Anicu Ćosić i ost. pok.

  Za † † Kanutu i Marijana Jurič

  Za † † Ivana i Katu Bokanović

  Za † † Ivu i Iliju Ljubičić

  Za † † Marijana i Stanu Serdarušić  

  

Subota

30. 7. 2016.

  Za †    Josipa Ćosića

  Za †    Juru Périća

  Za † † Ljubu i Juru Musić

  Za †    Ivana Sušilovića

  Za †    Juru Perkovića

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 18. - 23. srpnja 2016.

Ponedjeljak

18. 7. 2016.        

  Za † † Jakova Radoša i ost. pok.      

  Za † † Marina i Anđu Braovacte Silvestra i Anu Jurčević

  Za † † Miroslava Zrnu i ost.

  Za † † Iliju, Andriju i Ivu Đerek

  Za † † Anđelka, Ivana i Anđu Krstanović     

Utorak

19. 7. 2016.

  Za † † Juru i Ivana Papić te Tomu i Anđu Kovčo i ost. pok.

  Za †    Barbaru Fišer      

  Za † † Ivana, Maru i Branka Kovčo i ost. pok.

  Za †    Stjepana Šapinu

  Za † † Antu i Joku (ž) Parlov

 

Srijeda

20. 7. 2016.

  Za †    Vinka Jurčevića

  Za ††Antu Evića i ost. pok.

  Za † † Ivicu (m) i Milku Kraljević

  Za † † Anicu Zorić i ost. pok.

  Za †    Milu (ž) Križanac

 

Četvrtak

21. 7. 2016.

  Za †    Stjepana Markovića

  Za † † Ivana i Matiju Tadić  i ost. pok.

  Za † † Ivana i Anđu Baković i ost. pok.

  Za †    Ivana Čuića

  Za † † Ivan Jakića i ost. pok.      

 

Petak

22. 7. 2016.

  Za † † Janju i Marijana Madunić i ost. pok.

  Za † † Miju, Maru i Andriju Milić

  Za † † Zlatka, Ivu i Ivana Brigić

  Za † † Ljubu i Ivana Jurič i ost. pok.

  Za †    Maru Pavlović      

Subota

23. 7. 2016.

  Za † † Stanu, Ljubu (m), Anđu, Jakova i Miru (ž) Marijanović

  Za † † Božu i Katu Madunić

  Za † † Nikolu i Ivu Sučić      

  Za † † Marka i Katu Radoš

  Za † †Ivu, Rafu, Katu i Marija Leutar

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 4. - 9. srpnja 2016.

Ponedjeljak

4. 7. 2016.

  Za †    Vinka Krištu

  Za †    Ivana Parlaina

  Za † † Andriju i Matiju Madunić

  Za † † Matu, Zorku i Pericu (m) Madunić

  Za † † Marijana Radoš i ost. pok.  

  Za † † Franu i Maru Sliško

Utorak

5. 7. 2016.

  Za †    Andriju Jurčevića

  Za † † Stanu i Kuzmana Jurčević i ost. pok.

  Za † † Jozu i Anđu Delać i ost. pok.

  Za † † Milu Gadža i ost. pok.  

  Za † † Anu i Nikolu Stanić te Ivu Rajič

  Za † † Marinka, Matiju, Petra i Ivicu Šapina

 

Srijeda

6. 7. 2016.

  Za † † Matu i Mariju Bilić  

  Za ††Ćirila i Filipu Perković

  Za †    Matiju Tomić

  Za † † Stipu i Radoslava Pašalić

  Za † † Ljubicu, Antu, Mariju i Stipicu Pērić

  Za † † Stipu, Franjku, Tomu i Lucu Baković

 

Četvrtak

7. 7. 2016.

  Za † † Jozu i Slavka (m), Ružu i Ivana Letica

  Za †    Stipu Mandušića

  Za †    Jerku Orlovića

  Za † †iz obitelji Mate Budimira

  Za † †Antu i Ružu Ljubas

  Za † † Mirka, Franjku i Ružicu Trogrlić

 

Petak

8. 7. 2016.

  Za †    Dominika Baćka

  Za † † Ivana, Marka i Ružu Mašić i ost. pok.

  Za † † Jelenu Nevistić i ost. pok.

  Za † † Stipu, Luku, Antu i Ivu Jurčević i ost. pok.   

  Za † † Ružu i Ivana Prljević

  Za † † Nikolu Šapinu i ost. pok.

 

Subota

9. 7. 2016.

  Za † † Jozu, Delfu, Ivan i Juru Pȅrić i ost. pok.

  Za †    Peru Tadića

  Za † † Marka Milića i ost. pok.

  Za † † Ivana Juriča i ost. pok.

  Za † †Božu i Ružu Marković

  Za † †Miju, Ivu i Tomu Stipić

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 20. - 25. lipnja 2016.

Ponedjeljak

20. 6. 2016.        

  Za † † Ivu, Mišu, Matiju, Ivana, Ružu i Antu Križanac

  Za † † Stipu i Maru Radoš

  Za † † Marka i Mandu Tadić i ost. pok.  

  Za † † Jožu, Stipana, Anu i Delfu Nevistić i ost. pok.

  Za † † Tadiju Tirića i ost. pok.  

  Za †    Rafaela Baćka

  Za † † iz obitelji Ante i Anđe Škorić

  Za † † Ivana i Miju Grgić

Utorak

21. 6. 2016.

  Za † † Matu, Miju i Stanu Jurič i ost. pok.

  Za † † Ivana i Stanu Tabak

  Za † † Miju, Ivu i Milana Jurić

  Za †    Danu Ivkovića

  Za † † Ivana Braovca te Stipu Škaru

  Za † † Miška, Matu i Anu Leutar i ost. pok.

 

Srijeda

22. 6. 2016.

  Za † † Anđu Bokanović, Ružu Pokrajčić i Maru Jolić

  Za ††Ivana, Stanu i Miroslava Kutleša

  Za † †Božu i Mandu Djaković

  Za † † iz obit. Marijana Orlovića

  Za †    Ivana Lončara

  Za † † Ivana i Anicu Matić  

 

Četvrtak

23. 6. 2016.

  Za † † Dragu Bakovića i ost. pok.

  Za †    Iliju Stanića

  Za † †Stipana, Mirka i Maru Krajina i ost. pok.

  Za † †Ivana i Jaku (ž) Perić

  Za † †Jȍzu i Iliju Krišto

  Za †    Maru Papić

 

Petak

24. 6. 2016.

  Za † † Jaku i Miju Baković

  Za †    Srećka Krajinu

  Za † † Franu i Ljubu Zrno

  Za †    Adama Lučića

Subota

25. 6. 2016.

  Za † † Karla i Ivu Ćavar

  Za † †Ivana, Jelu i Ivana Bagić

  Za † †Stipu i Martina Périć i ost. pok.

  Za † † Matiju i Ćirila Tadić

  Za † †Anđu, Ivu i Jozu Papić

  Za † †Petra i Dragu (ž) Stanić i ost. pok.

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 13. - 18. lipnja 2016..

Ponedjeljak

13. 6. 2016.        

  Za † † Stanka, Slavišu, Ivana i Anicu Skočibušić  

  Za † † Jozu, Staku i Ivu Bašić

  Za †    Marija Lučića

  Za † † Matu, Ivana, Slavka i Uršulu Beroš

  Za †    Maru Kurevija

  Za † † Ružu Pȅrić i ost. pok.

 

Utorak

14. 6. 2016.

  Za † † Jandru, Ivana i Ilinku Ljubičić

  Za † † Kuzmana i Stanu Jurčević

  Za † † Juru i Anđu Cikoja

  Za †    Ivana Ćurića

  Za † † Martina i Anu Tadić

  Za † † Mirka, Matiju i Anicu Baćak te Gojka, Maru i Stipana Beroš i Anicu Čečura

 

Srijeda

15. 6. 2016.

  Za † † Anku, Janju i Vinka Ančić

  Za ††Iliju Krištu i ost. pok.

  Za † †Petra Papića i ost. pok.

  Za † † Zvonku, Anicu i Iliju Krišto

  Za † † Anicu, Antu i Jozu Baković i ost. pok.

  Za †    Vinka Andrića

 

Četvrtak

16. 6. 2016.

  Za † † Peru, Ivana i Ružu Šteko

  Za † † iz obitelji Ruže Radoš

  Za † †Franu i Janju Ivanković

  Za † †Marka i Janju Tadić

  Za † †Marijana i Anđu Križanac

  Za † †Katu i Anđu Matešković

 

Petak

17. 6. 2016.

  Za †    Jozu Jurčevića

  Za † † Ivu Jurič i ost. pok.

  Za † † Milu (ž.) Landeka i ost. pok.

  Za † †Anđelka, Ivana i Antu Radoš i ost. pok.

  Za † †Iliju, Cvitu i Andriju Križanac i ost. pok.

  Za † † Ivana Juriča i ost. pok.

Subota

18. 6. 2016.

  Za † † Maru Sladoja i ost. pok.

  Za † †Matiju, Marka i Jȍzu Stanić i ost. pok.

  Za † †Anicu, Jozu, Ivana i Maru Nevistić

  Za † † Ivana Mladinu i ost. pok.

  Za † †Matiju i Antu Ćosić, Lucu i Antu Musić te Ivu Jurčević

  Za † †Miju, Ružu i Matiju Jakić