Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 16. - 21. svibnja 2016.

Ponedjeljak

16. 5. 2016.        

  Za † † Jaku, Ružu. Miju i Antu Baković

  Za † † Antu, Lucu i Nikolu Sičenicu

  Za † † Ivana, Jaku i Maru Tadić

  Za † † Iliju i Anicu Knezović

  Za † † Ivana i Milu (ž) Ćosić te Veselku Cikoja i ost. pok.

  Za † † Ivana, Jȍzu, Antu i Franu Ćosić i ost. pok.

 

Utorak

17. 5. 2016.

  Za † † Mirka, Ivana i Kaju Šapina

  Za † †Matiju i Nikolu Radoš

  Za † † Anđu Marković i ost. pok.

  Za † † Krešu Markovića i ost. pok.

  Za † † Antoniju „Tonku“ Marković i ost. pok.

  Za † † Antu, Stipu i Ružu Jurčević  i ost. pok.

 

Srijeda

18. 5. 2016.

  Za † † Peru, Davida i Matiju Sesar

  Za † † Matiju, Nediljku (ž) i Ivana Périć

  Za †    Janju Franković

  Za † †Peru, Jakova i Anđu Kurevija

  Za † † Ivana, Matiju, Jelu i Božu Babić te Franu Ćosića i ost. pok.

  Za †    Ivu (ž) Skočibušić

Četvrtak

19. 5. 2016.

  Za † † Peru i Ružu Ćavar

  Za † † Ivu, Anku i Danu Beljan

  Za † † Ružu, Antoniju i Krešu Radoš te Peru. Jelu i Luku Baćak

  Za † † Ivicu Šarca i ost. pok.  

  Za † † Stipu Lerota i ost. pok.

  Za † † Matu Jerkića i ost. pok.

 

Petak

20. 5. 2016.

  Za † † Niku, Ivu i Ivana Sabljićte Božu i Maru Boščić

  Za † † Marka Bilinovca i ost. pok.

  Za † † Jȍzu (ž), Duju, Vlatka i Ivu Tadić

  Za † † Milu (m) i Marijana Kovačević

  Za † † Ivana, Peru, Maru i Jelu Ćavar

  Za † † Karla i Branislavu Baković

Subota

21. 5. 2016.

  Za † † Veselka, Mandu i Maru Stanić te Vida, Kaju, Ivana i Blaža Kovačević  

  Za †    Emiliju Drmić

  Za † † Stipu i Željka Križanac

  Za † † Ružu i  Mirka Šimić  

  Za † † Antu i Ružicu Dragun

  Za † † Nikolu i Ankicu Franić

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 9. - 14. svibnja 2016.

Ponedjeljak

9. 5. 2016.

  Za † † Antu i Jaku (ž) Ćavar

  Za † † Iliju i Maru Vučemil  

  Za † † Matiju i Milana Ćurić  

  Za † † Stjepana Ljubičića i ost. pok.

  Za † † Ružu, Stojana i Dominika Kelavu

  Za † † iz obitelji Jakova Đikića

  Za † † Ivana, Matiju, Ružu, Tonija, Marinu i Božicu Prljević

Utorak

10. 5. 2016.

  Za † † Ljubu i Franu Zrno  

  Za † †Anđu i Abrahama Dilber

  Za † † Antu, Stipu i Anicu Drmić i ost. pok.

  Za † † Nikolu, Mandu i Dragu Baltić

  Za † † Marinu i Božicu Đikić

  Za † † Šimuna, Anđu, Stipu, Lovru, Peru i Virgilija Nevistić

 

Srijeda

11. 5. 2016.

  Za † † Anastaziju Šimić te Peru, Ružu i Matu Madunić

  Za † † Ivana, Mirka, Anu i Kaju Orlović te Antu Križić i Lucu Bagić

  Za † † Iliju, Lucu Anđu i Marka Lemić te Ivu Ledić i Matu, Anastaziju i Anu Jurčević

  Za † †Šimuna, Anđu i Ivana Ančić te Božu i Matiju Krajina

  Za † † Antu i Slavku Ivanković

  Za †    Anđu „Žižu“ Baković

Četvrtak

12. 5. 2016.

  Za † † Pašku, Katu i Vinka Šarac i ost. pok.  

  Za † † Matu, Anicu, Stipu i Janju Radoš i ost. pok.

  Za † † Stjepana Leutara i ost. pok.

  Za †    Iliju Ančića

  Za † † Milana Sušilovića i ost. pok.

  Za † † Jozu i Jaku Kolak i ost. pok.

 

Petak

13. 5. 2016.

  Za †    Ružu Buljan

  Za † † Iliju, Celiju i Božu Babić

  Za † † Andriju, Ivu i Iliju Đerek

  Za † † Juru i Ilku Krišto

  Za † † Marka i Pȅru Papić

  Za † † Blagu i Ivu Krstanović i ost. pok.

Subota

14. 5. 2016.

  Za †    Kristijana Bakulu  

  Za † † Antu, Matu, Ivu i Slavka Perković

  Za † † Milicu i Antu Krišto  

  Za †    Zdravka Šarca

  Za † † Stojku, Matu i Slavku Križanac

  Za † † Niku, Lucu i Stipana Lučić

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 2 - 7. svibnja 2016.

Ponedjeljak

2. 5. 2016.

  Za † † Lucu i Antu Mašić i ost. pok.

  Za †    Božu Križanca

  Za †    Tomu Ćavara

  Za † † Ivu Tadić i ost. pok.

  Za † † Ivana, Janju i Božu Križanac

  Za † † Matiju i Matu Perković

Utorak

3. 5. 2016.

  Za †    Blaža Šarića

  Za † † Barišu, Matu, Jozu i Katu Šteko

  Za † † Marka i Grgu Krištić

  Za † † Jozu i Ljubu Ivanković te Ružu Martinović i ost. pok.

  Za † † Iliju, Marka i Ivana Mladina i ost. pok.

  Za † † Matu Ćurkovića i ost. pok.

 

Srijeda

4. 5. 2016.

  Za † † Matu Tadića i ost. pok.

  Za † † Ružicu Horvat i Milu (ž) Pušić

  Za † † Ivanka (m), Božu i Evu Pašalić

  Za † †Blaža i Ivu Križanac

  Za † † iz obitelji Kažimira Kovačevića

  Za † † Branka, Jozu, Antu, Katu i Anđu Perković te Tadiju Drmića

Četvrtak

5. 5. 2016.

  UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

 

 

Petak

6. 5. 2016.

  Za † † Ivu i Tadiju Bokanović i ost. pok.  

  Za † † Božu i Cvitu Brigić

  Za † † Zdravka, Stanka i Anđelku Ćubela

  Za † † Maru i Ivana Madunić

  Za † † Marka, Filipu, Iku, Iliju i Katu Ćavar

  Za † † Matu, Ivu i Antu Tomić

Subota

7. 5. 2016.

  Za †    Nikolu Bakovića

  Za † † Franu, Rafu i Anu Pivić i ost. pok.

  Za †    Matu Sušilovića

  Za † † Šimu (m), Barbarića i pok. iz obitelji Kovčo

  Za † † Jozu, Marka i Stanu Jurič i ost. pok.

  Za † † Ivana i Anicu Bokanović te Kaju i Slavka Krstanović

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 25. - 30. travnja 2016.

Ponedjeljak

25. 4. 2016.        

  Za † † Maru, Božu, Ivana i Zdravka Šarac

  Za † † Mirka, Ružu i Josipa Škaro

  Za † † Josipa i Iliju Mioč

  Za † † Ivu Madunić i ost. pok.

  Za † † Jozu i Maru Boškić

  Za † † Ferdu Protuđera i ost. pok.

Utorak

26. 4. 2016.

  Za † † Milana i Maru Kovač

  Za † † Ivana Krištu i ost. pok.

  Za † † Stipu Radoša i ost. pok.

  Za † † Jozu i Matiju Milić i ost. pok.

  Za † † Jozu, Iliju i Katu Jurič i ost. pok.

  Za † † Matiju Ljubičić i ost. pok.

 

Srijeda

27. 4. 2016.

  Za † † Ivana i Ružu Kutleša

  Za † † Peru, Ivu, Jozu, Ivana, Katu, Ivana i Albinu Krišto

  Za † † Mandu Papić i ost. pok.

  Za † †Marijana, Tomicu (ž), Dinka Parlov i Zorku Dilber

  Za † † Matiju i Iliju Jurić

  Za † † Mirka i Franjku Trogrlić te Ružicu Kadija

Četvrtak

28. 4. 2016.

  Za †    Antu Drmića

  Za † † Ivana, Ivu, Milana, Andriju i Ivu Sesar

  Za † † Antu, Ružu i Martina Vučemil te Peru Matića

  Za †    Ivana Pušića

  Za † † Marka i Maru Tokić i ost. pok.

  Za † † Antu i Ružu Križanac i ost. pok.

 

Petak

29. 4. 2016.

  Za †    Davora Tadića

  Za † † Tomu i Ivu Crnac

  Za † † Ivana i Marka Mladina

  Za † † Ružu i Marka Višić i ost. pok.

  Za † † Vinka, Bosu i Zdravka Grlić

  Za † † Peru i Anicu Orlović

Subota

30. 4. 2016.

  Za †    Vinka Jurčevića

  Za † † Anicu i Marijana Kovač

  Za † † Franu i Anđu Stanić

  Za † † Iliju, Anđu i Jurišu Musić i ost. pok.

  Za † † Tomislava, Ružu i Matu Drmić

  Za † † Jozu i Franu Petrović

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 18. - 23. travnja 2016.

Ponedjeljak

18. 4. 2016.        

  Za † † Jozu, Stipu, Miru (m), Ružu i Maru Mandušić

  Za † † Ivana, Matu, Slavka i Uršulu Beroš

  Za † † Stipu i Matiju Nevistić

  Za † † Cviju (m) i Tadiju Krajina  

  Za † † Jozu i Janju Galić  

  Za † † Franu i Martu Perić  

Utorak

19. 4. 2016.

  Za † † Miju, Matiju, Jozu i Ružu Buljan

  Za † † Marka, Ivu i Anđu Radoš

  Za † † Jozu, Matiju, Marijan i Antu Kelava

  Za † † Anu, Stipana, Delfu i Jozu Nevistić  

  Za † † Zdravka, Ivana i Ružu Bakula

  Za † † Anđelka, Dragicu i Danu Škorić

 

Srijeda

20. 4. 2016.

  Za † † Matu, Jozu i Tomicu Đikić

  Za † † Branka i Pȅrku Vrselja i ost. pok.

  Za † † Antu, Anicu i Jozu Baković i ost. pok.

  Za † †Dragu (m) i Matiju Orlović

  Za † † Tomislava i Dragicu Petričušić

  Za † † Nikolu Boškića i ost. pok.

Četvrtak

21. 4. 2016.

  Za † † Antu, Pȅru, Franu, Ružu i Juru Akrap

  Za † † Antu, Ružu, Ivana i Anđu Baković

  Za † † Miru (ž), Stjepana, Milku i Janju Škegro

  Za †    Ivana Cikoju

  Za † † Josipa, Anđu, Iku i Mandu i Ivu Gudelj

  Za † † Ivana i Veselku (ž) Cikoju

 

Petak

22. 4. 2016.

  Za † † Antu, Miju i Ružu Perković i ost. pok.

  Za † † Ljubicu, Jozu i Antu Džankić i ost. pok.

  Za † † iz obitelji Ruže i Frane Ivanković

  Za † † Maru, Jozu i Janju Périć i ost. pok.

  Za † † Tomu i Ivu Filipović i ost. pok.

  Za † † Ivu Krstanović i ost. pok.

  Za † † Milu (ž), Ivana i Božu Skočibušić

Subota

23. 4. 2016.

  Za † † Šimuna, Srećka i Maru Pȅrić

  Za † † Iliju Slišku i ost. pok.

  Za † † Ilku i Ivana Jurič

  Za † † Stipu, Milu (ž) i Ružicu Baković

  Za † † Maru Dilber i ost. pok.

  Za † † Ivu, Ivicu (m), Stipana i Antu Ljubičić