Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 15.- 20. kolovoza 2016.

Ponedjeljak

15. 8. 2016.        

UZNESENJE BDM – VELIKA GOSPA

Utorak

16. 8. 2016.

  Za †    Jozu „Šišu“ Bakovića

  Za † † Vlatka Jurčevića i Zorku Ivančić i ost. pok.  

  Za † † Peru i Zvonimira Kutleša i ost. pok.

  Za †    Vinka Krajinu

  Za †    Ivana Cikoju

 

Srijeda

17. 8. 2016.

  Za †    Ljiljanu Pavković

  Za ††Jaku, Ružu i Juku (m) Šimić i ost. pok.

  Za †    Ivana Kelavu

  Za † † Martina i Maru Radoš i ost. pok.

  Za † † Katu, Stipu, Pavu i Antu Jurič i ost. pok.

 

Četvrtak

18. 8. 2016.

  Za † † Andriju i Maru Križanac i ost. pok.

  Za †    Tomislava Bokanovića

  Za † † Ivu i Blagu Krstanović i ost. pok.

  Za †    Stipu Mamića

 

Petak

19. 8. 2016.

  Za †    Matu Bagića

  Za † † Milicu i Anđu Bagić

  Za † † Jakova, Maru i Lovru Krišto

  Za † † Marka, Veru, Franu, Milu i Ivu Protuđer te Ivu Križanac

  Za †    Matu Grgića

Subota

20. 8. 2016.

  Za † † Zvonku i Matiju Šimić

  Za † † Leonarda, Mandu i Maru Jolić te Anđu Bokanović i Ružu Pokrajčić

  Za †    Anđu Jurič

  Za † † Ružu i Antu Baković i ost. pok.

  Za † † Iliju, Miju i Ivu Jurić  

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 8. - 13. kolovoza 2016.

Ponedjeljak

8. 8. 2016.

  Za † † Marka Radoša i ost. pok.

  Za † † Slavka i Ljubu Papić

  Za † † Domku (m), Stipana, Ružu i Anu Baćak te Petra i Ivu Miškić

  Za † † Miju i Anicu Papić i ost. pok.  

  Za † † Stojana i Anđu Sladoja te Ružu Ljubičić

Utorak

9. 8. 2016.

  Za † † Anicu i Antu Braovac i ost. pok.  

  Za †    Ivana Juriča

  Za † † Marka i Stanu Kurevija

  Za † † Kaju i Jozu Tadić

  Za † † Jozu i Anđu Radoš i ost. pok.

 

Srijeda

10. 8. 2016.

  Za † † Jozu, Martina i Ružu Kovačević

  Za ††Ivana, Ružu i Matiju Lerota te Anu Stević

  Za † † Ružu, Dragu, Ivana i Jozu Jurič

  Za † † Ivana Sučića i ost. pok.

  Za † † Antu, Miju i Ružu Perković  

 

Četvrtak

11. 8. 2016.

  Za † † Marija i Anicu Krajina te Katu Zelenika

  Za † † Matiju i Juru Périć i ost. pok.  

  Za † † Matiju, Marka i Jȍzu Stanić i ost. pok.

  Za † † Miju i Ružu Jakić

  Za † † Jozu, Anđu, Katu i Krunoslava Malekin

 

Petak

12. 8. 2016.

  Za †    Alena Anića

  Za † † Marijana i Miru (ž) Bekavac

  Za † † Ivana, Jozu i Stanu Ljubičić i ost. pok.   

  Za † † Tadiju, Maru i Anicu Jurčević

  Za † † Stipu, Ružu, Jakova i Anđu Mašić

  

Subota

13. 8. 2016.

  ZA KRŠĆANSKU MLADEŽ

  Za † † Lovru Krištu i ost. pok.  

  Za † † Ivicu (m), Nikolu, Zdravka, Mladena, Stipu i Ljubu (ž) Jezidžić

  Za † † Ivu i Juru Rezo

  Za †    Petra Perkovića

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 1. - 6. kolovoza 2016..

Ponedjeljak

1. 8. 2016.

  Za † † Rafaelu Smiljanić i ost. pok.

  Za † † Spasu i Anđu Bagarić

  Za † † Matu i Anicu Ćurčić

  Za †    Dianu Kelava

  Za † † Ružicu Baćak i ost. pok.

Utorak

2. 8. 2016.

  Za †    Ivana Tadić „Cerga“

  Za † † iz obitelji Ivana Tadića

  Za † † iz obitelji Frane Šarića

  Za † † Antu Tadića i ost. pok.

  Za † † Ivu, Iliju i Jozu Madunić  

 

Srijeda

3. 8. 2016.

  Za † † Grgu i Marka Krištić  

  Za ††Zorku i Franu Beljan i ost. pok.

  Za † † Danu Gudelj i ost. pok.

  Za † † Ivana i Ružu Brzović i ost. pok.

  Za †    Zvonku Perkovića

 

Četvrtak

4. 8. 2016.

  Za † † Ružu i Ivana Perković

  Za † † Maru i Ivana Brigić

  Za † † Barišu, Pȅru i Stipana Malekin i ost. pok.  

  Za † † Stipu i Franu „Bebu“ Bokanović  

  Za † † Antu i Matiju Bokanović  

 

Petak

5. 8. 2016.

  Za † † Ljubicu Bokanović i ost. pok.

  Za † † Antu i Ivu Papić i ost. pok.

  Za †    Peru Križanaca

  Za † † Antu i Katu Križanac

  Za † † iz obitelji Pave Križanca

  

Subota

6. 8. 2016.

  Za † † Marka „Maću“ i Matiju Mašić i ost. pok.       

  Za †    Vlatka Krakana      

  Za † † Marka, Stipu i Jaku Jurič i ost. pok.

  Za † † Miju, Anđu, Božu i Anicu Baković       

  Za † † Petra, Jelu i Janju Šumanović