Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 4. - 9. srpnja 2016.

Ponedjeljak

4. 7. 2016.

  Za †    Vinka Krištu

  Za †    Ivana Parlaina

  Za † † Andriju i Matiju Madunić

  Za † † Matu, Zorku i Pericu (m) Madunić

  Za † † Marijana Radoš i ost. pok.  

  Za † † Franu i Maru Sliško

Utorak

5. 7. 2016.

  Za †    Andriju Jurčevića

  Za † † Stanu i Kuzmana Jurčević i ost. pok.

  Za † † Jozu i Anđu Delać i ost. pok.

  Za † † Milu Gadža i ost. pok.  

  Za † † Anu i Nikolu Stanić te Ivu Rajič

  Za † † Marinka, Matiju, Petra i Ivicu Šapina

 

Srijeda

6. 7. 2016.

  Za † † Matu i Mariju Bilić  

  Za ††Ćirila i Filipu Perković

  Za †    Matiju Tomić

  Za † † Stipu i Radoslava Pašalić

  Za † † Ljubicu, Antu, Mariju i Stipicu Pērić

  Za † † Stipu, Franjku, Tomu i Lucu Baković

 

Četvrtak

7. 7. 2016.

  Za † † Jozu i Slavka (m), Ružu i Ivana Letica

  Za †    Stipu Mandušića

  Za †    Jerku Orlovića

  Za † †iz obitelji Mate Budimira

  Za † †Antu i Ružu Ljubas

  Za † † Mirka, Franjku i Ružicu Trogrlić

 

Petak

8. 7. 2016.

  Za †    Dominika Baćka

  Za † † Ivana, Marka i Ružu Mašić i ost. pok.

  Za † † Jelenu Nevistić i ost. pok.

  Za † † Stipu, Luku, Antu i Ivu Jurčević i ost. pok.   

  Za † † Ružu i Ivana Prljević

  Za † † Nikolu Šapinu i ost. pok.

 

Subota

9. 7. 2016.

  Za † † Jozu, Delfu, Ivan i Juru Pȅrić i ost. pok.

  Za †    Peru Tadića

  Za † † Marka Milića i ost. pok.

  Za † † Ivana Juriča i ost. pok.

  Za † †Božu i Ružu Marković

  Za † †Miju, Ivu i Tomu Stipić

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 20. - 25. lipnja 2016.

Ponedjeljak

20. 6. 2016.        

  Za † † Ivu, Mišu, Matiju, Ivana, Ružu i Antu Križanac

  Za † † Stipu i Maru Radoš

  Za † † Marka i Mandu Tadić i ost. pok.  

  Za † † Jožu, Stipana, Anu i Delfu Nevistić i ost. pok.

  Za † † Tadiju Tirića i ost. pok.  

  Za †    Rafaela Baćka

  Za † † iz obitelji Ante i Anđe Škorić

  Za † † Ivana i Miju Grgić

Utorak

21. 6. 2016.

  Za † † Matu, Miju i Stanu Jurič i ost. pok.

  Za † † Ivana i Stanu Tabak

  Za † † Miju, Ivu i Milana Jurić

  Za †    Danu Ivkovića

  Za † † Ivana Braovca te Stipu Škaru

  Za † † Miška, Matu i Anu Leutar i ost. pok.

 

Srijeda

22. 6. 2016.

  Za † † Anđu Bokanović, Ružu Pokrajčić i Maru Jolić

  Za ††Ivana, Stanu i Miroslava Kutleša

  Za † †Božu i Mandu Djaković

  Za † † iz obit. Marijana Orlovića

  Za †    Ivana Lončara

  Za † † Ivana i Anicu Matić  

 

Četvrtak

23. 6. 2016.

  Za † † Dragu Bakovića i ost. pok.

  Za †    Iliju Stanića

  Za † †Stipana, Mirka i Maru Krajina i ost. pok.

  Za † †Ivana i Jaku (ž) Perić

  Za † †Jȍzu i Iliju Krišto

  Za †    Maru Papić

 

Petak

24. 6. 2016.

  Za † † Jaku i Miju Baković

  Za †    Srećka Krajinu

  Za † † Franu i Ljubu Zrno

  Za †    Adama Lučića

Subota

25. 6. 2016.

  Za † † Karla i Ivu Ćavar

  Za † †Ivana, Jelu i Ivana Bagić

  Za † †Stipu i Martina Périć i ost. pok.

  Za † † Matiju i Ćirila Tadić

  Za † †Anđu, Ivu i Jozu Papić

  Za † †Petra i Dragu (ž) Stanić i ost. pok.

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 13. - 18. lipnja 2016..

Ponedjeljak

13. 6. 2016.        

  Za † † Stanka, Slavišu, Ivana i Anicu Skočibušić  

  Za † † Jozu, Staku i Ivu Bašić

  Za †    Marija Lučića

  Za † † Matu, Ivana, Slavka i Uršulu Beroš

  Za †    Maru Kurevija

  Za † † Ružu Pȅrić i ost. pok.

 

Utorak

14. 6. 2016.

  Za † † Jandru, Ivana i Ilinku Ljubičić

  Za † † Kuzmana i Stanu Jurčević

  Za † † Juru i Anđu Cikoja

  Za †    Ivana Ćurića

  Za † † Martina i Anu Tadić

  Za † † Mirka, Matiju i Anicu Baćak te Gojka, Maru i Stipana Beroš i Anicu Čečura

 

Srijeda

15. 6. 2016.

  Za † † Anku, Janju i Vinka Ančić

  Za ††Iliju Krištu i ost. pok.

  Za † †Petra Papića i ost. pok.

  Za † † Zvonku, Anicu i Iliju Krišto

  Za † † Anicu, Antu i Jozu Baković i ost. pok.

  Za †    Vinka Andrića

 

Četvrtak

16. 6. 2016.

  Za † † Peru, Ivana i Ružu Šteko

  Za † † iz obitelji Ruže Radoš

  Za † †Franu i Janju Ivanković

  Za † †Marka i Janju Tadić

  Za † †Marijana i Anđu Križanac

  Za † †Katu i Anđu Matešković

 

Petak

17. 6. 2016.

  Za †    Jozu Jurčevića

  Za † † Ivu Jurič i ost. pok.

  Za † † Milu (ž.) Landeka i ost. pok.

  Za † †Anđelka, Ivana i Antu Radoš i ost. pok.

  Za † †Iliju, Cvitu i Andriju Križanac i ost. pok.

  Za † † Ivana Juriča i ost. pok.

Subota

18. 6. 2016.

  Za † † Maru Sladoja i ost. pok.

  Za † †Matiju, Marka i Jȍzu Stanić i ost. pok.

  Za † †Anicu, Jozu, Ivana i Maru Nevistić

  Za † † Ivana Mladinu i ost. pok.

  Za † †Matiju i Antu Ćosić, Lucu i Antu Musić te Ivu Jurčević

  Za † †Miju, Ružu i Matiju Jakić

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 6. - 11. lipnja 2016.

Ponedjeljak

6. 6. 2016.

  Za †    Stjepana Malekina

  Za † † Franu, Lucu, Ivana, Zdravka i Anku Šimić

  Za † † Jozu, Ivu i Iliju Madunić i ost. pok.  

  Za † † Stipu i Maru Križić i ost. pok.

  Za † † Staku, Marka, Ivu i Stipu Brigić

  Za † † Ivu i Matu Klarić

 

Utorak

7. 6. 2016.

  Za † † Antu i Marka Tadić  

  Za † † Barišu i Maru Krajina i ost. pok.

  Za † † Ružu, Mirka i Josipa Škaro

  Za † † Jandru i Anđu Leutar  

  Za † † Martina i Delfu Dodig

  Za † † Jakišu i Ružu Radoš

 

Srijeda

8. 6. 2016.

  Za † † Božu i Mandu Djaković  

  Za † † Ivana i Katu Bokanović

  Za † † Ivana, Anđu i Vlatka Perić

  Za † † Ružu i Antu Sučić te Anicu Ljubičić

  Za † † Iliju Jurića i ost. pok.

  Za † †Stipana, Barišu i Pȅru Malekin

 

Četvrtak

9. 6. 2016.

  Za † † Jelu i Ciprijana Budimir

  Za † † Antu „Tonu“ i Ljubu Baković  

  Za † † Karla i Maru Galić

  Za † † Miju i Ružu Jakić i ost. pok.

  Za † † Božu, Anicu, Miju i Anđu Baković i ost. pok.

  Za † †Ivana i Jelu Križanac

 

Petak

10. 6. 2016.

  Za † † Stjepana i Peru Papić te Ilku Périć

  Za † † Slavka i Peru Pȅrić

  Za † † Marka, Matiju, Jozu i Barišu Letica i ost. pok.

  Za † † Ivana i Tomicu Pokrajčić i ost. pok.

  Za †    Zvonku Stipića

  Za †    Tomu Ćavara

Subota

11. 6. 2016.

  Za † † Slavka, Stojana i Anicu Jurič

  Za † † Ivu i Antu Papić i ost. pok.

  Za † † Nikolu Šimunca i ost. pok.

  Za † † Božu i Maricu Kolak

  Za †    Milana Petričušića  

  Za † † Anđu Stipić i ost. pok.

 

 

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 30. svibnja - 4. lipnja 2016.

Ponedjeljak

30. 5. 2016.        

  Za † † Matu, Zvonku i Ljubu (ž) Tabak  

  Za † † Stipu i Jozu Tabak i ost. pok.

  Za †    Janju Jakić

  Za † † Maru i Ivana Bojčić i ost. pok.

  Za † † Martina Križanca i ost. pok.

  Za † † Ivu i Jakova Đikić

 

Utorak

31. 5. 2016.

  Za †    Maru Žilić

  Za † † Ivu Jurić i ost. pok.

  Za † † Janka i Ružu Grbeš  

  Za †    Jakova Zubića

  Za † † Ivana i Katicu Blažević  

  Za † † Franu, Milu (ž) i Antu Blažević  

 

Srijeda

1. 6. 2016.

  Za †    Dražana Sladoju

  Za † † iz obitelji Ratka i Anđe Sladoja

  Za † † Matiju Ivić i ost. pok.

  Za † † Ivanu i Mirka Jurić  

  Za † † Stjepana i Vojislavu Ivanković i ost. pok.

  Za † †Matu i Jȍzu (ž) Bagarić

 

Četvrtak

2. 6. 2016.

  Za † † Tomu, Ružu i Jozu (m) Marković

  Za †    Pericu (m) Križanca

  Za † † Stanu i Petra Jurič

  Za † † Grgu i Katu Krištić te Miju Jozića  

  Za † † Tomu i Antu Šapina

  Za † †Pašku i Andru (ž) Galić i ost. pok.

 

Petak

3. 6. 2016.

  Za † † Anicu i Marka Landeka

  Za † † Nadu Zrno i ost. pok.

  Za † † Jaku i Marka Šteko  

  Za † † Ivu, Vlatka i Martina Baćak  

  Za † † Marka i Grgu Krištić  

  Za † † Matu, Anastaziju, Ivana i Anu Jurčević i ost. pok.

Subota

4. 6. 2016.

  Za † † Ivana i Božu Miškić

  Za †    Andriju Tadića

  Za † † Janju, Marka i Peru Tadić

  Za † † Marijana i Maru Radoš

  Za †    Ružu Musić

  Za † † Stipana Kovču i ost. pok.